[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Flere unge fra Grønland på søværnets skibe i Nordatlanten. Det er målet for en kampagne, som 1. eskadre i maj gennemfører i Grønland. Hvervekampagnen i landets nordligste egne er et led i Forsvarets konstante arbejde med at rekruttere unge. Men 1. eskadre er særligt interesseret i at hverve unge fra Grønland. Eskadren har erfaring for, at mange af de grønlandske unge er gode til at begå sig på havet. Deres kendskab til lokale forhold er en styrke. Samtididig taler de flere sprog, hvilket er en meget værdifuld ressource både i forbindelse med fiskeriinspektioner og redningsaktioner. Det fortæller premierløjtnant Maria Martens, der er chef for Personelsektionen ved 1. eskadre. Hun har selv har haft en grønlænder som kollega da hun gjorde tjeneste på en grønlandskutter og var glad for samarbejdet.

Platformen for hvervekampagnen ved Grønland er inspektionsskibet Triton, der i løbet af en uges tid skal besøge fem bygder. Med på skibet er også folk fra Siriuspatruljen og Frømandskorpset, der vil fortælle de unge om jobmulighederne hos de særlige enheder. Også en repræsentant fra Forsvarets Personeltjeneste deltager i kampagnen, så de unge straks kan få svar på spørgsmål om optagelsesprøver, ansættelse og løn.

1. eskadre håber, at kampagnen vil resulterer i en større eller mindre bunke ansøgninger med det samme. Men kampagnen skal også gerne så frø i den grønlandske ungdom, så de unge, der ikke er gamle nok til at søge allerede nu, tager tjeneste i søværnet med som en mulighed, når de skal vælge uddannelse.

I juni måned gennemfører søværnet en lignede kampagne på Færøerne. Her skal Hvidbjørnen besøge tre byer.

Se mere om hvervekampagnen på www.forsvarskanalen.dk