[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Sune Wadskjær Nielsen

Ved indvielsen af situationscenteret fik centrets chef orlogskaptajn Per Bæk Hansen, demonstreret, hvor meget centret kan. Der var videokonference med NATO-hovedkvarteret i Belgien og satelittelefon til Afghanistan. Gæsterne så også opdaterede billeder af alle fly og skibe, der befinder sig i luften over Danmark og i danske farvande.

Til daglig bruges situationscenteret til hele tiden at følge med i Forsvarets operationer på internationale missioner og aktiviteterne i Danmark og Nordatlanten. I tilfælde af en national krisesituation kan centeret bruges som hovedkvarter for den nationale krisestab.

Bemandet døgnet rundt
Der 17 personer ansat i centret, der er bemandet 24 timer i døgnet. 8-10 mand er på plads i dagligdagen. Uden for normal arbejdstid, sidder en officer og en assistent på vagt. I krisesituationer er der plads til yderligere 24 personer i centeret.

Situationscenteret ligger ved forsvarsstaben i Kuglegården på Holmen. Personalet tog det i brug 12. december og indvielsen fandt sted i går. Lokalerne var oprindeligt et artilleriværksted og er opført i 1888.

Forsvaret har siden 1990’erne haft et situationscenter. I 2005 benyttede USA’s Secret Service centret til at overvåge George Bushs besøg i Danmark.