[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Forsvarets løbende spørgeskemaundersøgelse af soldater, der har været udsendt i international mission viser, at 16,5 procent af soldaterne, der var udsendt i Irak i perioden mellem februar 2006 og august 2006, lider af psykiske efterreaktioner.

Tallene for de seks tidligere hold udsendt til Irak lå for hold1’s vedkommende på 6,9 %, hold 2 på 6,7 %, hold 3 på 12 %, hold 4 på 8,2 %, hold 5 på 8,0 % og hold 6 på 11,9 %.

Mange årsager
Der kan ikke peges på èn enkeltstående faktor til forklaring af forskellene mellem holdene, men forhold som den over tid forværrede sikkerhedssituation med bl.a. øget frekvens af indirekte beskydning af den danske lejr, anses af Institut for militærpsykologi ved forsvarsakademiet, som en af faktorerne.  

Det er Institut for Militærpsykologi, der varetager undersøgelsen. Instituttet tager kontakt til det personel, der har psykiske efterreaktioner efter udsendelse og den løbende undersøgelse peger på, at reaktionerne dels kan hænge sammen med oplevelser fra udsendelsen dels med oplevelser efter udsendelse så som dødsfald i nærmeste familie, økonomiske problemer m.m.

Gennemsnitlig 1-2 procent af de soldater, der har besvaret spørgeskemaet, tager imod tilbuddet om bistand i umiddelbar forlængelse af undersøgelsen. Tilbuddet om psykologisk bistand er et stående tilbud til alt personel og deres pårørende, der har været udsendt i international mission og som oplever problemer som følge af udsendelsen.

Alle missioner undersøges
Undersøgelsen finder sted ca. et halvt år efter hjemkomst og er blevet foretaget siden 1997. Den gennemsnitlige sats for de 35 hold, der har været undersøgt og som har været udsendt i henholdsvis Bosnien, Kosovo, Irak og Afghanistans Helmand-provins, ligger på ca. 7,5 %, hvor den laveste procentsats har været 3,7 % og den højeste 16,5%. 

På det seneste hold udsendt til Kosovo (KFOR 12), ligger tallet på 5,8 %. For det første hold, der har været udsendt til Afghanistans Helmand-provins i perioden mellem juli 2006 og oktober 2006, viser undersøgelsen at 8,7 procent af soldaterne fra hold 1 har psykiske efterreaktioner.