[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

I oktober skrev Forsvarets Rekruttering til 25.000 tidligere ansatte og bad dem overveje at vende tilbage til deres gamle arbejdsplads Forsvaret. Nu sidder personforvaltningen i Forsvarets Personeltjeneste (FPT) med det foreløbige resultat af den utraditionelle rekrutteringskampagne: 575 jobansøgninger.

- Initiativet har været en stor succes, siger oberst Carsten Vejre, chef for personforvaltningen i FPT, og uddyber:

- Dels viser de mange ansøgninger, at mange stadig tænker positivt om deres gamle arbejdsplads, og dels er det en omkostningsbevidst måde at skaffe kvalificeret arbejdskraft på. Tidligere ansatte er jo meget nemmere at opdatere på de militære færdigheder end folk, der skal uddannes fra bunden.

Forsvaret har indtil videre ansat 262 nye konstabler eller befalingsmænd, der skal indgå i 1. Brigades stående reaktionsstyrke, og flere er under afprøvning. Af de ansøgere, der har valgt at møde op til prøvens lægetjek og fysiske træningstilstandsprøve, er 88 procent blevet antaget.

- Afprøvningen sikrer, at vi kun ansætter folk, som stadig kan leve op til deres gode soldaterpapirer. Samtidig får ansøgere med knap så gode papirer mulighed for at vise, at de har udviklet sig i deres civile liv, forklarer oberst Carsten Vejre.

Af de 262 kontrakter er 224 tegnet med hæren, 20 med søværnet og 18 med flyvevåbnet.

Forsvarets Rekruttering mangler stadig at vurdere 18 ansøgere, der skal igennem en grundigere afprøvning til blandt andet uddannelsen som flymekaniker.