[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Sammen med forsvarschef Jesper Helsø besøgte Tøger Seidenfaden tidligere på måneden Kabul, Kandahar og Camp Bastion. Formålet med chefredaktørens besøg var at få et indtryk af operationerne og et personligt indtryk af de danske soldaters opgaver. Det fik han.
- Det som gjorde størst indtryk på mig er, at danske soldater er i krig. Vi har set en udvikling over længere tid begyndende med Balkan og ikke mindst Irak, hvor danske soldater er kommet på mere og mere farefyldte opgaver. Men det vi ser i Afghanistan, er yderligere et skridt i den retning, siger Tøger Seidenfaden, der er imponeret over, hvordan de danske soldater takler den belastning de udsættes for.

Ingen kontakt med lokale
Mens Tøger Seidenfaden fik et godt indtryk af de danske soldaters arbejde, var indtrykket af værtslandet langt mere begrænset.
- Det er ikke Afghanistan jeg har besøgt. Det er de vestlige baser. Jeg har stort set ikke set skyggen af en almindelig afghaner. Og de danskere, jeg mødte, er heller ikke i daglig kontakt med afghanerne. De lever i afgrænsede vestlige baser.

Usikker på succes
Efter sit besøg advarer Tøger Seidenfaden imod at tro, at Danmark og andre vestlige lande kan begynde at genopbygge det sydlige Afghanistan. Og den ellers så meningsfaste chefredaktør er usikker på, om Vesten får succes med operationen i Afghanistan
- Det klareste billede er, at uanset hvor godt folk løser de opgaver, de er sat til at løse, kan man godt blive usikker på operationens overordnede formål. Kan vi stabilisere sikkerhedssituationen i Afghanistan med den måde vi opererer på? Det er man usikker på, når man kommer tilbage fra den noget kunstige virkelighed.

Høre mere om Tøger Seidenfadens indtryk fra Afghanistan i forsvarskanalens udsendelse i eftermiddag.