[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Mange forskellige flytyper, et helt kompagni til at støtte og fire forskellige handlebaner. Sådan var rammerne, da fire danske soldater tidligere i november var på øvelse i Florida. Formålet med øvelsen var at træne Forward Air Controllers. Det er de soldater, der leder fly ind mod fjenden, når soldaterne på jorden har brug for støtte fra luften. Det sker i øjeblikket dagligt under kampene i det sydlige Afghanistan.
- Øvelsen modsvarer det, vi træner på vores missionsorienterede uddannelse. Men særligt med fokus på Close Air Support (luftstøtte til soldater på jorden), fortæller RØN. Han er Forward Air Controller (FAC) og har selv blandt andet har været indsat i det sydlige Afghanistan.

Skarp handlebane
Øvelsen foregik over fem dage, hvor i alt tyve hold skulle igennem fire forskellige scenarier med særlig vægt på operationer i bebyggede områder, populært kaldet Urban CAS. Her skal der særligt tages hensyn til, at civile ikke rammes. I et af scenarierne skulle FAC’erne lede fly ind mod mål i en rigtig by, hvor der var placeret fjendtlige enheder. I et andet scenario skulle de støtte en stor konvoj igennem et civilt bymæssigt område
- Det bygger stress op, fordi det er vanskeligt at skelne mellem civile og de fjendtlige kombattanter, forklarer RØN.
En tredje del af øvelsen var en handlebane, hvor FAC’erne skulle lede fly med skarpe våben ind mod mål i en by med containerhuse, gamle biler og kampvogne. Her havde holdene blandt andet rådighed over A-10 Thunderbolt fly. De er med deres 30 mm Gatlinmaskinkanoner særdeles velegnede til den type operationer og blandt de flytyper, som danske Forward Air Controllers tilkalder i Afghanistan.

Vigtigt at træne de scenarier
For de danske soldater var det både lærerigt og en stor oplevelse at træne med amerikanerne.
- Det var et kæmpe setup. Alene momentstyrken til konvojøvelsen var på over 100 mand, og de indspil vi fik, var utroligt detaljerede. Amerikanerne var glade for at have os med, og de var meget interesserede i at høre om vore erfaringer fra Afghanistan, fortæller RØN. Han håber, at andre danske soldater kan komme på øvelsen fremover.
- Det er en utrolig god øvelse forud for en udsendelse, så det ville være godt, hvis vi kunne få to hold med hvert halve år. Det er vigtigt at træne de scenarier, så vi bliver fortrolige med dem, fastslår RØN, der er fra 3. Førings- og Målopklaringsafdeling ved Danske Artilleriregiment