[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Hæren mangler mere end 100 af de motormekanikere, der skal vedligeholde biler og andre køretøjer. Men nu er der udsigt til, at manglen bliver mindre. Ved årsskiftet begynder 10 unge på uddannelsen som motormekaniker i hæren, mens det forventede optag normalt er seks lærlinge hvert halve år.

Stigningen glæder særligt Marianne Mouritsen fra Forsvarets Personeltjeneste. Hun er bindeleddet mellem mekanikerne og de enheder, der skal bruge dem. Hun oplever derfor manglen som en konstant udfordring.
- 1. juli manglede der 110 motormekanikere i hæren, så alle tiltag, der skaffer flere mekanikere er positive. Det vil også gøre min hverdag lidt lettere, siger hun.

Vi går bredere ud
En forklaring på at det er lykkedes at tiltrække flere unge til mekanikeruddannelsen end normalt, kan være, at Forsvarets Rekruttering i sine seneste rekrutteringskampagner er gået bredere ud end normalt. Rekrutteringstjenesten har reklameret for alle uddannelsesmulighederne i forsvaret, ikke bare officersuddannelserne.
- Vi har fået flere ansøgere til de militære uddannelser, også til konstabeluddannelserne. Og vi tror selv, at en del af forklaringen er, at vi kommet længere ud til de unge end normalt. Vi er ikke bare gået efter de unge på gymnasierne, forklarer seniorsergent John Christensen fra Forsvarets Rekruttering.

Motormekanikeruddannelsen er forankret på Hærens Logistikskole i Aalborg, men foregår på tjenestesteder rundt om i landet. Uddannelsen varer tre og et halvt år.