[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Det var et miljøfly, der observerede en ca. fem kilometer lang oliebræmme ved Tornby, syd for Hirtshals.
Miljøflyet observerede klumper i oliebræmmen, og det blev vurderet, at olieudslippet kunne bekæmpes.
Fra Kattegat marinedistrikt blev flexskibet Søløven, der har flydespærringer ombord, sendt til området. I samarbejde med marinehjemmeværnsfartøjet Jupiter, fik Søløven inddæmmet olien.
Miljøskibet Marie Miljø kom derefter til og sugede nogle 100 liter olie op.

Ros fra Hjørring kommune
En del af olien ramte stranden syd Hirtshals, og hele lørdagen havde Hjørring kommune travlt med at rense stranden for olie.
Thomas Andersen, miljøingeniør ved Hjørring kommune, har rosende ord om samarbejdet med Søværnets Operative Kommando:
-Vi har gode erfaringer med SOK. De er en dynamisk samarbejdspartner med kort forretningsgang, fortæller ingeniøren. 
Olien kommer sandsynligvis fra et skib, der har renset sine tanke. Men der er ikke udsigt til, at synderen bliver fundet, da SOK ikke har observeret nogen skibe i umiddelbar nærhed af oliesvineriet. Thomas Andersen er dog fortrøstningsfuld.
-Det er mit indtryk, at SOK gør en indsats for at fange miljøsynderne, siger han.