[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Ved Anholt fik en dykker vrøvl med sin iltforsyning under en dykning ved et ubådsvrag på dybt vand. Da han kom op til overfladen, var han bevidstløs og havde blod om munden. Han var livløs, da redningshelikopteren samlede ham op. Det formodes at den pågældende døde af lungesprængning under fri opstigning.

Også fra Limfjorden var der dårlige nyheder. Her blev helikopteren kaldt ud til en formodet drukneulykke. Da redningshelikopteren nåede frem, havde Falck fundet en ældre mand på stranden, der var druknet. Helikopterlægen erklærede ham død.

De to dødsfald får ikke Søværnets Operative Kommando til at frygte en sommer med mange fatale ulykker til søs.
- Vi håber ikke på, der bliver flere omkomne i år end sidste år, hvor vi kunne konstatere 26 omkomne under søredning. Sommeren var også varm i 2006, siger stabsvagten ved Søværnets Operative Kommando, Orlogskaptajn H. C. Iversen.

Pas på havtemperatur og faren ved dykning
H. C. Iversen har dog et par løftede pegefingre. Havtemperaturen er en lumsk størrelse:
- Det er først på sæsonen og vandet er ikke meget varmt endnu. Specielt ikke på dybere vand, hvor man kan blive overrasket over hvor koldt det egentligt er. I Vesterhavet er det koldere end ved de østlige kyster.
H. C. Iversen vil ikke kommentere på den konkrete ulykke ved Anholt, men advarer generelt om farerne ved dykning:
- Dykning kræver en god uddannelse, en vis erfaring og noget godt udstyr. De regler og procedurer, der gælder, skal overholdes, da det ellers kan gå grueligt galt. Det er et spørgsmål om, hvilke dybder man må dykke til, og hvad man gør, når der går noget galt. Vandet i de danske farvande er mørkt. Sigten på dybderne er meget begrænset. Man skal altid dykke to og to. Man skal passe på, man ikke overskrider den dybde, man er uddannet til. Når man dykker ved vrag, kan man risikere at sidde fast, siger H. C. Iversen.