[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Rasmus Voss

Forsvarskommandoen har i samarbejde med de operative kommandoer og Forsvarets Efterretningstjeneste kortlagt omfanget af trusler via mobiltelefoner mod udsendte danske soldater og deres pårørende i 2007. Resultatet af undersøgelsen viser, at antallet af chikaneopkald ikke er stigende.

Indtil idag er 61 hændelser blevet registreret.
I to af sagerne var der knyttet konkrete trusler. Sagerne er blevet efterforsket af Afdelingen for personfarlig kriminalitet ved Københavns Politi. I det ene tilfælde var der tale om en trussel om voldtægt, hvor opkaldet kom fra en sindsforvirret person. I det andet tilfælde var der tale om en mordtrussel, som viste sig at være telefonsjov fra mindreårige børn.

Svært at vurdere
I de øvrige tilfælde er det svært at vurdere, om der er tale om målrettet chikane eller fejlopkald. Modtagerne af opkaldene har imidlertid opfattet dem som chikane på grund af tidspunktet, tonefaldet eller gentagne opringninger.

Ud fra de registrerede chikanehændelser i 2007 kan Forsvarskommandoen ikke med sikkerhed sige noget om udviklingen. Det kan heller ikke udelukkes, at mediernes omtale har foranlediget flere til at anmelde unormale opkald og dermed bidrage til at give et fordrejet billede af omfanget.

Stor alvor
Forsvarskommandoen ser dog fortsat med stor alvor på problemet og værdsætter, at Forsvarets Efterretningstjeneste har udgivet folderen ”Hold kontakten - men med omtanke”, der bl.a. giver anvisning på, hvordan soldater og pårørende bør forholde sig, og hvordan man skal anmelde telefonchikane. Folderen er udgivet bredt indenfor Forsvarets område. Den er både tilgængelig på Forsvarets intranat og internettet. For fremtiden vil den blive udleveret til både udsendte og pårørende.

Registreringen af chikanen er først begyndt i år, da tidligere hændelser har været af så beskedent omfang, at de er blevet betragtet som enkeltstående hændelser.