[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Snart kan Københavns Universitet tilbyde en mastergrad i katastrofehåndtering. I den forbindelse har det været oplagt at trække på den viden som Forsvaret sidder inde med fra sine missioner i bl.a. Afghanistan og Irak. Bag initiativet til uddannelsen står ingeniør Peter Kjær Jensen. Og han har været meget positivt overrasket over samarbejdet med Forsvaret.
- Folk fra Forsvaret er praktiske folk, som jeg har haft nemt ved at tale med som ingeniør. Vi snakker ens, siger Peter Kjær Jensen, ingeniør og adjunkt ved Sundhedsvidenskabeligt Fakultet.
Han har brugt både Forsvarskommandoen og Forsvarsakademiet i arbejdet med at tilrettelæge den nye uddannelse.

Kultursammenstød
Det er Peter Kjær Jensens formål, at give de studerende nogle værktøjer, så de kan håndtere katastrofer. Og så er et af de helt store mål med uddannelsen at få folk fra Forsvaret og NGO-organisationerne til at arbejde tæt sammen.
- Folk skal lære at kommunikere. Og det gælder for alle lige fra ingeniøren til officeren, siger Peter Kjær Jensen.
Kulturforskellene mellem de forskellige folk og organisationer, der er i katastrofeområder, kan oberstløjtnant Claus Wessel-Tolvig fra Forsvarskommandoen nikke genkende til.
- Nogle NGO´ere ser rødt, når de ser folk i grønt. Men vi skal lære at snakke samme, pointerer Claus Wessel-Tolvig.
Så selv om de danske soldater er gode til at bevare jordforbindelse og hjælpe til i områder, hvor de lige er blevet beskudt, er prioriteten forskellig for soldaten og for NGO´eren.
- Det typiske for en militærchef er, at det militære går forud, men vi skal også være gode til at hjælpe de andre, siger Claus Wessel-Tolvig.

Forsvaret skal lære
Peter Kjær Jensen håber, at Forsvaret vil sende nogle af deres folk på den nye uddannelse, og de udmeldinger, han har fået fra Forsvarskommandoen, kunne også pege i den retning.
- Da jeg mødtes med Forsvarskommandoen første gang, sagde de, at det her er et område, hvor de har brug for hjælp, og som de kan lære mere om, siger Peter Kjær Jensen.
Ifølge forsvarsforliget skal Forsvaret lægge vægt på samtænkning.
- Vi får ikke stabilitet i et område uden genopbygning og omvendt. Vi er afhængige af hinanden, siger Claus Wessel-Tolvig.
Københavns Universitet mangler kun en ministeriel godkendelse fra Videnskabsministeriet, før masteruddannelsen bliver en realitet. Når det sker, kan de første studerende tage den et-årige uddannelse fra september 2008.