[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

De lokale politikere i det nordjyske får en lidt anderledes baggrund for deres valgkamp. TV2 Nord har nemlig lånt en af hangarerne på Flyvestation Aalborg, så politikerne kommer til at diskutere landspolitik med et Hercules-fly i baggrunden.
- Det hele gik meget hurtigt. Henvendelsen fra TV2 Nord kom i fredags. Lynhurtigt fik Flyvertaktisk Kommando fat i mig, og allerede samme dag var der en producer og lysmand ude at se på hangaren. Mandag vendte de tilbage og sagde, at de gerne ville være hos os, siger Lars B. Andersen, kaptajn og presse- og informationsofficer.

Ekstra arbejde
Lars B. Andersen regner med, at aftalen med TV2 Nord kommer til at koste ham ekstra arbejde. I dag kan han se frem til en arbejdsdag, der først slutter omkring midnat.
- Jeg skal være til stede under alle udsendelserne og hjælpe, hvis de mangler noget omkring faciliteterne. Og så skal jeg også sørge for, at ingen piller ved vores Hercules. Den koster immervæk en halv milliard kroner, siger Lars B. Andersen.
Den første valgudsendelsen går i luften i aften klokken 21.30, og TV2 Nord dækker løbende valget fra hangaren frem til den 11. november.

En vigtig debat
Også Søren Gade, Mogens Lykketoft, Søren Espersen og Morten Helveg Petersen havde Forsvaret med i baggrunden, da Flyvevåbnets Officersskolen torsdag formiddag holdt politisk debatmøde med knap hundrede kadetter på tilhørerpladserne. Officersskolen havde lagt op til debat om de store linjer i sikkerhedspolitikken. Og de fire politikere brugte det mest af mødet på at diskutere den danske deltagelse i Irak, de danske forbehold over på EU's forsvarssamarbejde og strategien i Afghanistan.

Først til sidste i mødet kom politikerne ind på de spørgsmål om fly og helikoptere, som optager mange i flyvevåbnet. Men politikere var påpasselige med ikke at love noget. De var grundlæggende enige om, at man først skal se på, hvilke opgaver forsvaret skal løse, før man lægger sig fast på valget af midler. Forsvarsminister Søren Gade benyttede dog lejligheden til at slå fast, at det ikke nødvendigvis bliver billigere for Danmark, hvis vi lader flåden af kampfly erstatte af kamphelikoptere, som nogen har talt for.

Stor talelyst
Talelysten hos politikerne var så stor, at der ikke plads til mange af de spørgsmål, som kadetterne fra Flyvevåbnets Officersskole havde forberedt. Men kadetterne fik alligevel belyst de emner, som de gerne ville.
- Jeg synes, de kom godt rundt om mange ting og kom ind på de emner, vi gerne ville vide noget mere om, sagde kadet Ole Rasmussen efter debatten.

Se hele debatten fra Flyvevåbnets Officersskole i aften kl. 23.00 på DK4.