[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Søværnet er ved at anskaffe to nye miljøskibe. De nye skibe er såkaldte lægtvandsfartøjer med flad bund. Skibene skal bruges til at udlægge flydespærringer og rydde olie i områder, hvor vanddybden er helt ned til en meter. Det er blandt andet erfaringer fra oliekatastrofer som ved Grønsund i 2001, der har vist et behov for miljøskibe, der kan operere på så lavt vand.

De nye skibe bliver omkring 16 meter lange og får en vægt på omkring 30 tons. Skibet skal have en besætning på tre mand og skal derudover kunne have et udrykningshold på fem personer ombord. Skibene skal kunne sejle mindst 20 knob, og de skal kunne arbejde under vejrforhold med bølger op til en meter. Skibene skal også kunne tåle at berøre bunden uden at tage skade.

De første tests af en mindre model af de nye fartøjer blev gennemført i slutningen af februar. Testene foregik i et 243 meter langt bassin i Lyngby. Testene gik ifølge skibsingeniør Lars Normann Olsen, der designer skibene, over forventning. Skibene opførte sig som forventet, og testene gav ham ideer til forbedringer af fartøjet, som vil kunne nedsætte brændstofforbruget. De næste tests er i uge 12, og her undersøger Lars Normann Olsen blandt andet skibenes manøvredygtighed. Ifølge Lars Normann Olsen er det en udfordring at konstruere et fladbundet skib, der kan sejle mindst 20 knob og samtidig være manøvredygtigt.

Søværnet modtager skibene i begyndelsen af 2008.