[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Anders V. Fridberg

Fragtskibet Wani Will, der tidligt søndag morgen gik på grund ved Rønne på Bornholm, er ved at blive tømt for 17.000 liter dieselolie. Det er Beredskabsstyrelsens folk på Bornholm, der hjælper med at pumpe olien fra skibet til tanke på land.

Mens skibet tømmes, holder miljøskibet Mette Miljø vagt i området. Mette Miljø ankom til Bornholm søndag aften, og besætning foretog strakt en såkaldt miljøboarding. Det er en undersøgelse for at vurdere faren for forurening. Ífølge Søværnets Operative Kommando har der ikke været risiko for olieforurening, men miljøskibet bliver ved det grundstødte fragtskib.

Søværnet Operative Kommando og Søfartsstyrelsen er i kontakt med skibets rederi og forsikringsselskab, som er ved at udarbejde en plan for bjærgning af skibet. Planen skal godkendes af de danske myndigheder, inden skibet trækkes fri. Søværnets Operative Kommando ved ikke hvornår skibet er trukket fri, men håber at det sker inden onsdag, hvor der er varslet kuling i området.