[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Workshoppen drejer sig om maritim kapacitetsopbygning. Det primære formål er at styrke venskabet mellem Danmark og Djibouti og sekundært at træne Djiboutis flåde og danske styrker i Force Protection.

Som en del af workshoppen gennemføres en praktisk øvelse i at beskytte havneanlæg og skibe i havn.

Som deltager i Task Force 150 medvirker ABSALON blandt andet i bekæmpelse af pirateri i Aden Bugten. Derudover varetager Task Force 150 en række andre opgaver, for eksempel bekæmpelse af terrorisme, våbensmugling og narkotikasmugling. Desuden støtter Task Force 150 nationerne omkring Aden Bugten i opbygningen af kapaciteter til selv at kunne kontrollere eget territorialfarvand.

Netop sidstnævnte opgave er et væsentligt aspekt i Operationerne i Task Force 150, og det er i denne sammenhæng, at Force Protection workshoppen sammen med Djiboutis flåde skal ses.

Workshoppen er det første reelle tiltag i en række maritime kapacitetsopbygningsprojekter i Djibouti. Projekterne strækker sig ud over den danske deltagelse i Task Force 150.

Kilde: SOK