[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Danmark - ved krigsskibet ABSALON - leder i øjeblikket operation Task Force 150, som har til opgave at patruljere i internationalt farvand ud for Afrikas Horn.

 

ABSALON har siden indsættelsen i området ultimo august aktivt engageret sig i opgaveløsningen og har allerede ved flere lejligheder afværget konkrete piratangreb.

ABSALONS indsats førte d. 17. september til bording af to mindre formodede piratskibe i Aden Bugten. De to både var på tidspunktet for bordingen ikke involveret i konkret piratvirksomhed. De ombordværende var imidlertid i besiddelse af våben og andet udstyr, der kan anvendes til at begå pirateri, hvilket understøttede mistanken om, at der var tale om pirater. På den baggrund valgte ABSALON efterfølgende at tilbageholde de 10 ombordværende formodede pirater. Ved den lejlighed inddrog Absalon både våben og det udstyr, som kan benyttes til pirateri. Endvidere har ABSALON sikret sig fingeraftryk og billeder af de formodede pirater, som kan deles med resten af TF150 m.fl.

Det har ikke vist sig muligt at overdrage de tilbageholdte formodede pirater til lande i regionen eller til andre nationer, som deltager i Task Force 150. Endvidere har de danske myndigheder vurderet, at de pågældende ikke under de konkrete omstændigheder vil kunne retsforfølges i Danmark. På den baggrund er de formodede pirater blevet frigivet.

ABSALON vil nu sammen med resten af Task Force 150 fortsætte sit arbejde med at sikre skibstrafikken i området, hvor både den fortsatte tilstedeværelse og den aktuelle aktion vil have en præventiv virkning.