[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Chefen for den samlede KFOR-styrke i Kosovo, den franske, firestjernede general de Marnhac, mødte den danske bataljonschef oberst Bo Engelbreth ved den danske skydebane i Buljinovac.

Her ventede ikke alene obersten, men også en gruppe fra mekaniseret infanterikompagni anført af delingsføreren premierløjtnant Gehlert. De danske soldater skulle gennemføre en demonstration for generalen med de indlærte teknikker og erfaringer, de har gjort sig i missionsområdet.


Den sårede soldat bæres væk fra kampområdet af sine kammerater.

Først fik generalen en teoretisk gennemgang. Her forklarede delingsføreren om de to gennemførelser, generalen skulle se. Derefter blev generalen fulgt til den feltmæssige skydebane, hvor de danske soldater var klar til kamp.

Det første gennemløb simulerede en patrulje, der blev beskudt i en by. Her gennemgik delingsføreren gruppens reaktioner, mens opvisningen blev gennemført. Derefter gennemførte soldaterne den samme øvelse, men denne gang med en såret soldat, der var blevet ramt i benet.

Efter demonstrationen takkede generalen soldaterne for den gode indsats i Kosovo og den konstante parathed til at håndtere alle situationer. For demonstrationen samt indsatsen blev generalens ”mønt” overrakt til den ”sårede” soldat og delingsføreren.


Generalen overrækker sin ”mønt” til den fiktivt sårede soldat.

Herefter gik turen med en helikopter til den franske lejr Novo Selo, hvor bataljonschefen Bo Engelbreth sagde farvel til generalen, der snart overdrager posten som øverstkommanderende til sin efterfølger.

Kilde: Hærens operative kommando