[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Gennem årene har der jævnligt været tomme stole i undervisningslokalerne på Søværnets Officersskole. Men nu ser det ud til, at uddannelsen igen kan tiltrække de nye kadetaspiranter, der er så stort behov for i Søværnet.

Sidste år var der for første gang i ti år fyldt op på den indledende aspirantuddannelse, og den positive udvikling fortsætter. 63 ansøgere er netop kommet gennem optagelseskommissionen og er klar til at starte på uddannelsen i Søværnet efter sommerferien. Det betyder, at Søværnets officersuddannelse mod forventning må finde tre ekstra pladser, da årets målsætning kun lød på 60 nye kadetaspiranter.

- Det er rigtig glædeligt, at det er lykkedes at tiltrække så mange interesserede ansøgere til uddannelsen som officer i Søværnet i en tid, hvor der er en voldsom konkurrence på arbejdsmarkedet. Jeg mener, at jobbet som søofficer er tiltrækkende, fordi det indeholder kombinationen af teori og praktik, og så er det et meningsfyldt job med stor variation i hverdagen. Men man skal nok heller ikke underkende, at der de senere år er kommet mere fokus på Forsvaret blandt andet som følge af både nationale og internationale operationer, siger chefen for Søværnets Officersskole, kommandør Christian Nørgaard.

Fra konstabel til officer
En af de nye kadetaspiranter er Peter Jonstrup. Han har efter to år som konstabel på patruljefartøjet Havkatten søgt ind på Søværnets officersuddannelse.

- Jeg vil gerne have en karriere inden for Søværnet, og jeg vil gerne have mere indflydelse og ansvar. Men jeg er glad for, at jeg har været konstabel først. Jeg har fået erfaring og er blevet mere moden. Jeg tror også, at det er en fordel, at jeg har siddet på den anden side af bordet, når jeg senere skal være officer. 

I 2007 startede 56 kadetaspiranter på indledningen til officersuddannelsen, mens kun 36 startede i 2006. Af de 56 fra 2007-årgangen forventes mellem 30 og 40 at starte på selve officersskolen til efteråret. Uddannelsen til søofficer tager sammenlagt fem år. Kadetterne vælger enten en taktisk linje, der retter sig mod navigation og skibets sejlads, eller en teknisk linje, der drejer sig om drift og vedligeholdelse af skibets mekaniske dele. Ud af de 63 nye kadetaspiranter dette år har 10 valgt teknisk linje, og 53 har valgt taktisk linje.

Gennem årene har der jævnligt været tomme stole i undervisningslokalerne på Søværnets Officersskole. Men nu ser det ud til, at uddannelsen igen kan tiltrække de nye kadetaspiranter, der er så stort behov for i Søværnet.

Sidste år var der for første gang i ti år fyldt op på den indledende aspirantuddannelse, og den positive udvikling fortsætter. 63 ansøgere er netop kommet gennem optagelseskommissionen og er klar til at starte på uddannelsen i Søværnet efter sommerferien. Det betyder, at Søværnets officersuddannelse mod forventning må finde tre ekstra pladser, da årets målsætning kun lød på 60 nye kadetaspiranter.

- Det er rigtig glædeligt, at det er lykkedes at tiltrække så mange interesserede ansøgere til uddannelsen som officer i Søværnet i en tid, hvor der er en voldsom konkurrence på arbejdsmarkedet. Jeg mener, at jobbet som søofficer er tiltrækkende, fordi det indeholder kombinationen af teori og praktik, og så er det et meningsfyldt job med stor variation i hverdagen. Men man skal nok heller ikke underkende, at der de senere år er kommet mere fokus på Forsvaret blandt andet som følge af både nationale og internationale operationer, siger chefen for Søværnets Officersskole, kommandør Christian Nørgaard.

Fra konstabel til officer
En af de nye kadetaspiranter er Peter Jonstrup. Han har efter to år som konstabel på patruljefartøjet Havkatten søgt ind på Søværnets officersuddannelse.

- Jeg vil gerne have en karriere inden for Søværnet, og jeg vil gerne have mere indflydelse og ansvar. Men jeg er glad for, at jeg har været konstabel først. Jeg har fået erfaring og er blevet mere moden. Jeg tror også, at det er en fordel, at jeg har siddet på den anden side af bordet, når jeg senere skal være officer. 

I 2007 startede 56 kadetaspiranter på indledningen til officersuddannelsen, mens kun 36 startede i 2006. Af de 56 fra 2007-årgangen forventes mellem 30 og 40 at starte på selve officersskolen til efteråret. Uddannelsen til søofficer tager sammenlagt fem år. Kadetterne vælger enten en taktisk linje, der retter sig mod navigation og skibets sejlads, eller en teknisk linje, der drejer sig om drift og vedligeholdelse af skibets mekaniske dele. Ud af de 63 nye kadetaspiranter dette år har 10 valgt teknisk linje, og 53 har valgt taktisk linje.