[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Jari Nielsen

Ingeniør Steen Ingwersen fra Forsvarets Materieltjeneste er netop vendt hjem fra Camp Bastion i Helmand i Afghanistan, hvor Piranha-kompagniet FENRIS holder til. Kompagniet har fået de såkaldte Overhead Weapon Stations (OHW) monteret på deres 14 pansrede mandskabsvogne, Piranhaerne.

Våbenstationen kan monteres oven på et kampkøretøj og udstyres med eksempelvis et tungt maskingevær, der er stabiliseret og således udligner bevægelser i terrænet. Stationen kan dreje 360 grader og betjenes inde fra vognen via en skærm og et joystick. Skytten er således bedre beskyttet, end hvis han havde stået bag maskingeværet.

De første våbenstationer Overhead Weapon Station (OHW) blev leveret til Forsvaret sidste år, og i efteråret startede uddannelsen af de soldater, der skal bruge OHW’erne.

Men våbenstationen er ikke alene ny i det danske forsvar. Det er også første gang, systemet anvendes i kamp.

Selvom alle systemerne testes grundigt hjemmefra, kan det være vanskeligt at forudse, hvordan de fungerer i praksis på mission. Derfor har Steen Ingwersen fra materieltjenesten, seniorsergent Thorben B. Petersen fra Hærens Kampskole og mekanikerne Peter Brandt og Frank Viggo Knudsen fra Værksted Danmark Vest tilbragt omtrent to uger i Camp Bastion for at servicere og modificere materiellet.

- Vi testede alle fjorten systemer, inden de blev sendt af sted i januar, men der opstod alligevel problemer på skydebanen i Afghanistan, siger Steen Ingwersen.

OHW’erne har blandt andet fået opdateret softwaren og skiftet strømforsyningskabler mellem køretøj og våbenstation.

- Det er meget varmt dernede, hvilket stiller større krav til blandt andet strømforsyningskabler. Kablerne skal være dobbeltskærmede af hensyn til våbensikkerheden, hvilket medfører lang leveringstid. Vi var dog heldige, at Søværnet havde noget dobbeltskærmet kabel på lager, som vi kunne tage med sydpå, siger Steen Ingwersen.

Strømforsyningen presses også af de mange andre systemer, der sidder på Piranhaerne.

- Der sidder to motorer på OHW’en, som skal fastholde sigtepunktet, og hvis ikke de får den strøm de skal bruge, så vil det medføre en øget spredning af skuddene, siger Steen Ingwersen.

OHW’erne har desuden fået monteret nye båndledsafviserplader og plasticskærme, der beskytter køretøj og våbenstation bedre imod tomme patronhylstre og båndled.