[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Christian Reinhold, presseofficer.

Den 15. januar og i dagene derefter gennemførte den dansk ledede Battle Group Center ”Operation Thunder”. En ny patruljebase blev oprettet nogle kilometer nord for patruljebase Sandford, der gennem de seneste måneder har været de danske styrkers nordligste position i Upper Gereshk Valley.

Terrænet domineres
Begge patruljebaser ligger i ørkenen lige på kanten af Green Zone. Fra baserne kan terrænet nedenfor domineres og holdes frit for Taleban. Det gøres gennem intensiv patruljering og ved at oprette mindre poster nede i selve Green Zone.

CIMIC med fra start
Umiddelbart efter at en deling fra det danske mekaniserede infanterikompagni var kommet på plads i den nye patruljebase, blev patruljeringen i det nye terræn indledt. Allerede på de første patruljer gik der CIMIC-officerer med for at skabe den første, indledende kontakt til beboerne i det nye område.

”Vi gik ned i sydkanten af Shurakay. Formålet var at vise de lokale, at vi er her og prøve at få kontakt med dem. På den måde var det en god patrulje, for der var rigtig mange lokale i markerne. Jeg vil næsten sige flere, end vi havde forventet, og de lokale ville gerne tale med os. Vi fik muligheden for at spørge dem om sikkerheden i området. Er det blevet bedre, eller er det blevet værre, efter vi har bygget den nye base? Havde de lagt mærke til det, og hvad synes de om det? Vi fik kun positive tilkendegivelser,” fortæller CIMIC-officeren Torben.

Befolkningens støtte nødvendig
Når Taleban presses væk fra et område af en militære styrke - som for eksempel det mekaniserede infanterikompagni udgør, så skifter Taleban taktik. Taleban benytter sig så ikke længere af mere traditionelle kampmetoder som for eksempel patruljer, baghold på ISAF-kolonner og veludbyggede forsvarsstillinger. I stedet bruger Taleban såkaldte asymmetriske kampformer som for eksempel selvmordsbombere, vejsidebomber og baghold på ”bløde” mål.

Når den type aktiviteter skal bekæmpes, er det altafgørende, at man har den lokale befolknings støtte. Den ved, hvem der opholder sig og færdes i lokalområdet, og indbyggerne kan spotte tegn på, at der for eksempel er et baghold under opsejling.

CIMIC-aktiviteterne i det ny-vundne terræn er en god begyndelse på at få befolkningens opbakning, så vejsidebomber og lignende forhåbentlig kan afsløres, inden de bringes til udløsning.

Den nye patruljebase er oprettet på det sted i Upper Gereshk Valley, hvor Green Zone er smallest. Derfor er der ikke langt ned til Helmand-floden, som danske soldater her patruljerer langs med.

kilde: Hæren