[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Danmark fik i går overdraget kommandoen over Task Force 150. Frem til midten af januar 2009 vil flådestyrken være under ledelse af Søværnets Taktiske Stab. Kommandostaben befinder sig om bord på krigsskibet Absalon, der allerede blev indsat som en del af styrken i starten af september.

Den 25 mand store danske stab skal i det kommende halve år lede den multinationale flådestyrkes indsats mod illegale aktiviteter på havet mellem Afrika og Den Arabiske Halvø.

Opgaven
En af opgaverne for Task Force 150 har på det seneste været bekæmpelse af pirateri, der er et stort problem for den civile skibstrafik i området.

Denne opgave vil styrken fortsat varetage, men skal problemet med pirateri og andre former for illegale aktiviteter til livs på lang sigt, er det nødvendigt, at kyststaterne i området selv kan varetage kystbevogtningen.

Derfor er det en vigtig opgave for Task Force 150 at hjælpe og uddanne kyststaterne til selv at kunne etablere og drive bevogtningen af deres eget nationale farvand.

I sin tale under gårsdagens parade i Bahrain om bord på det canadiske flådefartøj HMCS Iroquois sagde sagde chef for Søværnets Taktiske Stab, flotilleadmiral Per Bigum Christensen:

- Som stor søfartsnation har Danmark et ansvar for den globale maritime sikkerhed. For Danmark er det derfor vigtigt at bidrage til maritim sikkerhed og forhindre illegale aktiviteter på havet.

Task Force 150
Den multinationale maritime koalitionsstyrke blev etableret i 2001 som et resultat af en FN-resolution efter 11. september. Styrken består normalt af seks til ti skibe.Formålet med Task Force 150 var oprindeligt at bekæmpe terrorisme. I dag er opgaven bredere og omfatter bekæmpelse af:

- Terrorisme
- Pirateri
- Våbensmugling
- Menneskesmugling
- Narkotikahandel

(Kilde: Søværnets Operative Kommando)