[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Amerikanerne har en mærkedag for deres soldater. Briterne har en. Og nu får Danmark også en mærkedag for vores soldater.
- De udsendte danske soldater fortjener at blive mindet af hele Danmark, og det er baggrunden for, at regeringen vil indføre en officiel flagdag, siger forsvarsminister Søren Gade.
Allerede fra næste år ser forsvarsminister Søren Gade gerne dannebrog vejre ved alle statslige myndigheder den 31. august. Han peger på den dato, fordi den dag besluttede folketinget i 1990 at sende korvetten ”Olfert Fischer” til Golfen i forbindelse med den første Golfkrig.
- Datoen 31. august markerer et vendepunkt og en ny epoke i dansk forsvars- og udenrigspolitik, og den markerer, at Danmark fra dette tidspunkt har sendt soldater ud for aktivt at tage del i fredsskabende og fredsbevarende operationer, lyder det fra forsvarsminister Søren Gade.

Dato til diskussion
Forsvarsministerens forslag skal nu drøftes med de faglige organisationer og soldater- og veteranforeninger. Når de er blevet spurgt til råds, vil der blive truffet en endelig beslutning om en dato.