[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Absalon skal indgå som Danmarks bidrag til koalitionsstyrken Task Force 150. Den internationale styrke på seks til ti krigsskibe opererer blandt andet i netop det område, hvor det malaysiske skib blev kapret. Om bord på Absalon er desuden Søværnets Taktiske Stab, som overtager kommandoen for hele Task Force 150 den 15. september.

Chefen for Søværnet Operative Kommando, kontreadmiral Nils Wang siger:

- Det seneste overfald på et civilt handelsskib viser nødvendigheden af at have en flådestyrke i området. Dette både for at sikre besætningen om bord på de civile skibe der gennemsejler området, men ligeledes set ud fra et bredere perspektiv, hvor det handler om at sikre handelsskibsruterne på havet.

Kontreadmiral Nils Wangs udtalelse understøttes af Danmarks Rederiforening, der i deres pressemeddelelse den 14. august skriver: "Absalons indsats er et vigtigt element i de mange initiativer, der ikke mindst fra dansk side er taget for at komme piraterne til livs."

Chefen for Søværnets Taktiske Stab, flotilleadmiral Per Bigum Christensen, der er med om bord på Absalon, siger:

- Det seneste angreb viser en tendens, hvor piratoverfaldene dels sker på større og større skibe, og dels har flyttet sig fra Somalia Bugten til Aden Bugten. Disse tendenser vil vi følge tæt, og vi vil tilpasse opgaveløsningen i Task Force 150 herefter. En opgaveløsning, som både vi i Søværnets Taktiske Stab, men også besætningen om bord på Absalon er velforberedte på og er klar til at udføre.

For yderligere information se:

http://www.danmarksrederiforening.dk/pdf/PMAbsalon0808.pdf

http://forsvaret.dk/SOK/Nyt+og+Presse/Internationale/2008-08-12absl.htm

http://forsvaret.dk/SOK/Nyt+og+Presse/Internationale/2008-08-17.htm

http://forsvaret.dk/SOK/Nyt+og+Presse/Internationale/2008-08-11absl.htm

Eller kontakt presseofficer i Søværnets Operative Kommando, kaptajnløjtnant Jesper Lynge, telefon 89 43 30 20
 
(Kilde: Søværnets Operative Kommando)