[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Nicholas Lundgard, presseofficer (HOK)

Camp Bastion er et imponerende stykke ingeniørkunst, der er opført midt ude i den golde, afghanske ørken. Den britiske lejr fungerer som logistisk omdrejningspunkt for britiske, danske, estiske, tjekkiske, canadiske og amerikanske styrker. Mange tusinde soldater holder til i lejren i kortere eller længere tid.

Her har de danske soldater sat deres eget præg på ”bybilledet”. De har taget initiativ til sociale arrangementer, udsmykning, alternative transportmidler og forskønnelse af den danske del af Camp Bastion, lejren Camp Viking.

Andre nationer, der også har lejet sig ind i den britiske Camp Bastion, har blot præ-fabrikerede hegn og afspærringer til at markere deres område. Danskerne har lavet en håndskåren hovedport i træ og en oplyst gangbro mellem beboelsesområdet og arbejdsområdet. Desuden har de opsat gadebelysning i form af ”havelamper”, der bruger solenergi til at oplyse stier og indkørsler.

En enkelt opfindsom sjæl har sågar lavet sit eget transportmiddel, så de lange afstande kan tilbagelægges graciøst og effektivt.

Camp Bastions strategiske placering i midten af Helmand-provinsen gør den til et logistisk knudepunkt for de militære operationer i den del af landet, hvor taleban er mest aktiv. Der arbejdes konstant på udvidelsen og forbedringen af lejren. Værksteder, vedligeholdelsesområder, ammunitionsdepoter og beboelsesområder skyder hele tiden op.

Det gælder også Camp Viking.

- Den danske lejr udvides hele tiden. Blandt andet har vi udvidet og forbedret reparationsområdet ganske markant, og snart står Camp Vikings KFUM soldaterhjem også klar, hvor de danske soldater får deres eget rekreative område og butik, fortæller major Henrik Dupont, der er Kommandant i Hovedkvarteret og chef for Stabs- og Logistikkompagniet.

(Kilde: Forsvarets Rekruttering)