[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Thorbjørn Forsberg

To danske Fennec helikoptere var i luften tidligt lørdag morgen for at yde støtte til soldater på patrulje i Afghanistan.

I begyndelsen tydede intet på, at soldaterne fra Odin-kompagniet ville møde stor modstand fra taleban. Da de alligevel blev beskudt med granater og håndvåben, rekvirerede de støtte fra både fly og artilleri. Imens fortsatte Fennec helikopterne med at overvåge udviklingen i området.

- Vi overvåger typisk områder, hvor hærens folk ikke selv kan se, for eksempel bag mure, vægge og hegn. I selve kampzonen ved folkene på jorden godt, hvor fjenden er, så vi kigger primært lige uden for den, fortæller Thomas Wolff. Han er chef for den danske helikopterstyrke.

Det var netop dét, helikopterne gjorde lørdag morgen. De sørgede også for, at folkene på jorden hele tiden vidste, hvad de havde af manøvremuligheder.

Da den fjendtlige ild var ophørt, blev Fennec’erne og de tilkaldte fly ved med at overvåge området, mens patruljen fortsatte. Alle danske soldater vendte senere på dagen tilbage i god behold.

Ros fra landtropperne
Efterfølgende talte chefen for den danske helikopterstyrke, Thomas Wolff, med Odin-kompagniets chef. Sidstnævnte udtrykte stor tilfredshed med helikopternes indsats.

- De andre enheder er efterhånden ved at finde ud af, hvad vi kan, fortæller Thomas Wolff.

- I starten skulle de lige lære at bruge os, og vi skulle lære at levere det, de ville have. Men det er vi ved at have på plads nu, fastslår han.

(Kilde: Flyvertaktisk Kommando)