[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Anders V. Fridberg

Hvad kan NATO gøre bedre? Siden august 2007 har det øverste ansvar for analyser af NATOs operationer været dansk. Her overtog brigadegeneral Jørgen Hansen-Nord direktørstolen i NATOs Joint Analysis and Lessons Learned Centre (JALLC). Det ligger nær Lissabon i Portugal.
- Det er et spændende job. Det er faktisk mere interessant, end jeg regnede med, fortæller Jørgen Hansen-Nord under et besøg hjemme i Danmark.

Giver ikke karakterer
En af centerets aktuelle opgaver er en analyse af de NATO-enheder der er ansvarlige for genopbygningen i de afghanske provinser. De kaldes for Provincial Reconstruction Teams, PRT’er. Et lille hold officerer fra analysecenteret har været i Afghanistan og har undersøgt hvordan PRT’erne arbejder: Hvilke overordnede retningslinier arbejder de efter - arbejder de enkelte PRT’er på den samme måde – hvordan er deres samarbejdsrelationer til ISAFs hovedkvarter og de regionale kommandoer? Holdet har også kigget på, om PRT’erne har problemer eller behov, som NATO bør forholde sig til, og særligt set på behovet for at udvikle overordnede retningslinier for denne type af opgaver. Ved begyndelsen af alle besøg understreger analyseholdet over for deres værter, at formålet med besøget ikke er at give karakterer.   
- Vi lægger vægt på at forklare, at vi ikke laver vurdering af præstationer, men ser på forhold, som eksempelvis chefen for ISAF selv ønsker analyseret, forklarer Hansen-Nord. Han er jævnligt med ude, når en ny analyse sættes i gang, fordi direktørens tilstedeværelse viser, hvilken vægt NATO lægger på at indsamle erfaringer.

Forslag gennemføres straks
Efter et besøg i et missionsområde bruger analytikerne typisk et par måneder måned på selve analysen og på at skrive deres rapporter med anbefalinger. Herefter er det op til de strategiske kommandoer i NATO at beslutte, hvordan anbefalingerne skal bruges.
Arbejdet med at udvikle eller ændre måden NATO arbejder på er ofte en tung proces. En del ændringer skal godkendes på det højeste militære niveau i organisationen og kræver enighed blandt alle NATOs medlemmer.
Men Jørgen Hansen-Nord behøver ikke vente i måneder eller år. Mange af hans anbefalinger fra JALLC gennemføres næsten umiddelbart.
- Mange af vores anbefalinger bruges konkret inden rapporterne er færdige. Vi giver altid det ansvarlige hovedkvarter, eksempelvis for ISAF, lejlighed til at se det endelige udkast til en rapport, inden vi afleverer den formelt. Og vi ser meget ofte, at de pågældende hovedkvarterer – inden for egne ansvarsområder – umiddelbart gennemfører nogle af de ændringer, vi har anbefalet, siger Jørgen Hansen-Nord.