[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af HOK Presse

Oberst Christian Arildsens idé om, at soldater, der tager mere end én udsendelse til en international mission inden for kort tid mod en kontant godtgørelse, har skabt forventninger, som er lige lovligt optimistiske. Der er ikke tale om hverken en konkret plan eller et bestemt beløb, men udelukkende et indspil i den store pulje af idéer, som skal forsøge at få både konstabler, befalingsmænd og officerer til at holde bedre fast i jobbet i forsvaret, end tilfældet er i dag.

 - Jeg har skudt denne idé på banen i håb om, at den kan indgå i en brain storming vedrørende et problem, som er meget nærværende, siger Christian Arildsen, der er chef for Udviklingsdivisionen ved Hærens Operative Kommando.

Obersten siger, at relevante forhandlingspartnere i denne sammenhæng vil være Forsvarets Personeltjeneste samt de respektive faglige organisationer.

- Jeg har været med til mange møder, hvor vi har diskuteret forskellige fastholdelsestiltag, og i flere af dem har økonomi spillet en vis rolle. Derfor synes jeg, at det kunne være relevant at få netop ”denne pind” gjort mere synlig, og det er udelukkende det, jeg har gjort.

 - Så jeg må i hvert tilfælde indtil videre bede de forholdsvis mange, der allerede har reageret på udspillet, slå koldt vand i blodet. Godt nok ved vi, at vi skal reagere kvikt på problemet, men det betyder ikke, at vi sadler op og rider over hals og hoved. Idéen er nu på banen, og så må vi se, hvordan vi kan lande en løsning, hvor der måske indgår et aspekt af økonomisk tiltrækkende karakter, siger Christian Arildsen.