[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Når politiet anmoder Forsvaret om assistance, kan det foregå på to måder: Særlig hjælp til politiet og almindelig hjælp.

Særlig hjælp til politiet er tilfælde, hvor Forsvaret kan risikere en konfrontation med civile. Det kan eksempelvis være, hvis Forsvarets ammunitionsryddere skal uskadeliggøre nogle farlige genstande, mens politiet samtidig arresterer mistænkte i samme område.
– Der er ingen hverken i politiet eller Forsvaret, der er interesseret i, at ansatte i Forsvaret kommer i karambolage med civile, men politiet kan i nogle tilfælde mangle ressourcer og være nødt til at spørge Forsvaret om hjælp, siger major Thomas Nielsen fra Forsvarskommandoen.

Soldater mod civile
Skrækscenariet er slaget på Fælleden 5. maj 1872, hvor danske husarer blev indsat mod en socialistisk arbejderdemonstration og kom i klammeri. Endnu værre gik det i Sverige i 1931, hvor en fagforeningsdemonstration i Ådalen i 1931 blev majet ned af militærets maskingeværer, og fem blev dræbt. Sådanne situationer gør man alt for at undgå. Både justitsministeriet og forsvarsministeriet skal godkende støtten, hver gang politiet skal have særlig hjælp fra Forsvaret. En måde, man kan undgå konfrontationer på, er eksempelvis at lade politiet låne materiel fra Forsvaret, men lade politifolk betjene udstyret.

Seestkatastrofen
Almindelig hjælp er mere harmløs. Alle samfundsinstitutioner kan bede Forsvaret om almindelig hjælp. Ved Seestkatastrofen i november 2004 var enheder fra flyvevåbnet, hæren og hjemmeværnet indsat i sluknings- og oprydningsarbejdet, og næsten hver uge er Forsvarets helikoptere i luften over landets motorveje for at afsløre fartsyndere.

Forsvaret må ikke yde støtte, hvis det er konkurrenceforvridende, og institutionerne skal selv betale. Eksempelvis må Forsvaret ikke hjælpe med at flytte ting for en kommune, hvis et flyttefirma kunne løse opgaven. Mens det er i orden at støtte politiet med helikoptere, da politiet ikke selv har luftfartøjer, og civile ikke har de operative muligheder, som Forsvarets helikoptere har.