[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Det er uundgåeligt at der fra tid til anden vil opstå konflikter på en arbejdsplads. Det er først når problemerne ikke er håndterbare eller kan løses parterne imellem, at konflikter kan blive destruktive.

Derfor uddanner Forsvarets Personeltjeneste løbende KA-rådgivere (Krænkende Adfærd), der på de lokale tjenesteder kan støtte de konfliktende parter til at løse deres problemer, inden de for alvor udvikler sig til mobning, sexchikane eller lignede sager.

KA-rådgiverne er bredt sammensat fra Forsvaret. Det er typisk sergenter, konstabler og HK’ere, og enkelte officerer. KA-rådgiverne fungerer som distriktsrådgivere og er fordelt på alle landets tjenestesteder.

Lokal indsats virker bedst
KA-rådgivningen er uvildig og ikke-hierarkisk. KA-rådgivningen erstatter ikke andre ledelsesinstrumenter eller medarbejderrettigheds- eller understøttende tiltag. Rådgivningen skal ses som et supplement til de eksisterende ordninger.

Karen Blædel, der er ledende rådgiver i Forsvarets Personeltjeneste, arbejder til dagligt med konflikt- og stresshåndtering. Om mæglernes rolle siger hun:
– Vi løser ikke konflikten for de implicerede parter, men hjælper dem til at selv at løse den på lavest mulige niveau. Det er parterne, der er specialister i deres egen konflikt, konfliktmæglerne er specialister på processen.

Lokalkendskabet er imidlertid en stor hjælp for konfliktmægleren. Karen forklarer tanken bag distriktsrådgiverne:
– Det er vigtigt, at det er en lokalansat der kan hjælpe i tilfælde af en konflikt. De kender stedet og kulturen. Så selvom de har tavshedspligt har de fingeren på pulsen.

Rådgivningens succes kræver dog, at rådgiverne lokalt tilføres de nødvendige resurser.
– Hvis de får tilstrækkelig støtte fra såvel centralt som fra lokalt hold, kan det betyde forskellen på, om man har glade eller utilfredse medarbejdere, siger Karen.

Konfliktmæglerne er der – brug dem
Karen Blædel opfordrer folk til at henvende sig til den lokale mægler, hvis de oplever en konflikt, der ikke kan løses uden hjælp.
– Kontakten skal tages hurtigst muligt, så konflikt undgås. Konfliktmægleren kan hjælpe folk frem til erkendelse og læring. Det er nøgleord for konfliktmægling, og det er den måde konflikten undgås på.

Kilde: Forsvarets Personeltjeneste