[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Hærens Operative Kommando modtog i onsdags en rapport udarbejdet af HKKF, der er konstablernes fagforening. Rapporten er udarbejdet på baggrund af erfaringer og anbefalinger gjort af tillidsrepræsentanter udsendt til Irak, Kosovo og Afghanistan i første halvdel af 2007.

Forsvaret finder, at det er en god ide, at HKKF opsamler soldaternes erfaring i en rapport. Hærens Operative Kommando forventer at ville indgå i en drøftelse med HKKF omkring rapporten.

Rapporten tegner et billede af de oplevelser og erfaringer, som er gjort på de nævnte hold, og anbefalingerne er udtryk for de tillidsvalgtes holdninger. Rapportens anbefalinger vil blive inddraget i Forsvarets fremadrettede arbejde med de internationale missioner.

For yderligere oplysninger kontakt Hærens Operative Kommando

Læs anbefalingerne fra HKKFs rapport