[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Jakob Østerbye

Helikopternes kernekapacitet er observation og overvågning, og det er i den funktion, at de er sendt til Afghanistans hårdt plagede Helmandprovins. Her støtter de primært de danske og engelske styrker på jorden.

Helikopterne, som siden den 23. juni har fløjet 198 timer i missioner, er soldaternes øjne i luften. Af de opgaver som løses er bl.a. overvågning af patruljevirksomhed, målrekognoscering og efterretningsindhentning.
- Og til det har helikopterne været en succes”, konkluderer chefen for Flyvertaktisk Kommando generalmajor Stig Østergaard Nielsen.
- Det har jo aldrig været meningen, at helikopterne skulle indsættes i aktiv kamp – derfor er de jo også ubevæbnede”, siger generalmajoren.

Helikopterne indgår også som en vigtig brik i de overordnede operationer i området.
- Vores Fennec yder også såkaldt ”top-cover” for andre enheder – og kan herfra hjælpe med observationer der styrker operationerne på landjorden eller i luften. Dette sker bl.a. i samarbejde med Apache-kamphelikoptere fra vores NATO-allierede, siger en tilfreds Stig Østergaard Nielsen.

Der er konstant to operative helikoptere klar til mission, en er til løbende vedligeholdelse og en helikopter bruges til træning. Netop træningen i det sandede område er en vigtig del af hverdagen. De sandede omgivelser gør, at der ved takeoff og landing opstår såkaldt ”brown-out” dvs. piloten mister alt udsyn. Sandet tærer også på helikopterne, hvorfor det af soldaterne på jorden betegnes som en succes, at kun en enkelt flyvning har måtte aflyses pga. en mekanisk fejl.  

Også i hæren er der tilfredshed med helikopternes indsats.
- Vi er glade for den støtte og de muligheder Fennec-helikopterne giver, siger chefen for operationsdivisionen ved Hærens Operative Kommando oberst Henrik Sommer.

Fakta: Status pr. 8. August 2008
Taskede sorties: 70 stk
Fløjne sorties: 64 stk
Ikke fløjne sorties: 6 stk (heraf kun én pga materiel fejl)
Taskede timer i luften: 198,5
Total timer i luften: 243

Du kan læse mere om Fennechelikopterne her