[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Chefen for Forsvarets Materieltjeneste, generalløjtnant Per Ludvigsen, udtrykte i sin tale en stor tak til alle involverede i forløbet med overdragelsen af Flyvefisken til Litauen.

- WELL DONE til alle, lød det fra talerstolen.

Et af resultaterne af forsvarsforliget i Danmark var en omstrukturering af det danske søværn. Det betød, at flere fartøjer skulle udfases til fordel for nyere enheder. Af de udfasede patruljefartøjer af Standard Flex 300 modtager den litauiske flåde i dag den første af foreløbig to fartøjer. Andet fartøj forventes overdraget i slutningen af 2008.

Inden overdragelsen har Flyvefisken gennemgået et omfattende eftersyn på Fåborg skibsværft. Derudover har personale fra Forsvarets Materieltjeneste og søværnet bidraget til klargøring af Flyvefisken, lige som de har uddannet og trænet litauiske besætningsmedlemmer.

Flyvefisken var den første enhed af i alt 14 Standard Flex 300 fartøjer, som derfor fik betegnelsen Flyvefisken-klassen. Ved bygningen i slutningen af firserne var Flyvefisken et af verdens største flådefartøjer bygget i glasfiber. Flyvefisken opererede 15 år i søværnet som farvandvandsovervågnings-, minerydnings- og søopmålingsfartøj.

(Kilde: Forsvarets Materieltjeneste)

Se også indslag på www.forsvarskanalen.dk fra i morgen.