[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af  Sune Wadskjær Nielsen

Conduct after Capture (CAC) instruktører skal kunne spille gidseltager på en troværdig måde.
– Man skal kunne påtage sig en rolle over længere tid, understreger kaptajn Jens Ove Serup, som skal uddanne CAC-instruktørerne.
Deres opgave går ud på at forberede danske soldater på, hvordan det er at være gidsel eller taget til fange. Det sker gennem en intensiv og realistisk uddannelse over flere dage, hvor CAC-instruktørerne spiller en terrorcelle eller en gruppe kriminelle. De må dog ikke indleve sig så meget i rollen, at de glemmer det overordnede formål med uddannelsen. CAC-instruktørerne skal gennem deres indspil overfor eleverne, fremkalde nogle bestemte reaktioner hos de soldater, der er taget til fange. Det giver dem en ide om, hvordan en virkelig gidseltagning påvirker dem og hvordan de gennem egen adfærd kan påvirke deres situation. Bagefter får de tilfangetagne soldater en individuel tilbagemelding af CAC-instruktørerne.

–  Vi ønsker ansøgerne har en bred erfaring fra Forsvaret, herunder gerne fra udsendelser, så de kender kulturen fra missionsområderne. Forsvaret opererer i mange forskellige missionsområder, så det er en fordel, hvis ansøgerne har været udsendt til disse, siger Jens Ove Serup.

Det er vigtigt for udsendte soldater at gennemgå CAC-uddannelserne. Selv om sandsynligheden for at blive taget til fange er lille, er det en reel trussel, som Forsvaret som ansvarlig arbejdsgiver må og skal forholde sig til, så at de soldater som udsendes er bedst muligt uddannet. Der er stor efterspørgsel efter CAC-instruktørerne  og hvis det lykkes at finde 20 nye CAC-instruktører vil en større andel af de danske soldater, der skal på mission komme igennem den praktiske del af CAC uddannelsen. Alle soldater får en teoretisk CAC uddannelse.
– Vi forventer at få 50-80 ansøgninger, forudsiger Jens Ove Serup.

Under gidsel uddannelsen udsætter CAC-instruktørerne de tilfangetagne soldater for påvirkninger, som ligger langt ud over det normale, og det er derfor vigtigt, at det kun foregår i et lukket og kontrolleret uddannelsesmiljø. Derfor pålægges de uddannede CAC instruktører også visse restriktioner, og må således ikke have med rigtige krigsfanger at gøre, hvis de efterfølgende udsendes i international missioner. Det sker for at undgå et skrækscenario, som man så i Abu Ghraib fængslet i Irak, hvor fangevogterne brugte teknikker, som de havde lært og udviklet under krigsfange- og gidselstagningsøvelser hjemme i USA, på tilfangetagne irakere.