[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Allerede her i den første del af 2008 kan Forsvaret konstatere, at tallet for kvinder, der gerne vil aftjene deres værnepligt – eller mere korrekt gøre tjeneste på værnepligtslignende vilkår – er steget støt de seneste år. Hele ni procent af de foreløbigt 6.083 unge, der tager en af Forsvarets basisuddannelser i 2008, er kvinder. Der er altså 551 kvinder, der har valgt Forsvaret. Og det er en pæn stigning i forhold til 2006, hvor kvinderne kun udgjorde 3,5 procent af de værnepligtige.
- Det er besluttet på højt niveau, at vi gerne vil have flere kvinder i Forsvaret. Det betyder, at vi har lavet en række tiltag for at få flere kvinder ind på værnepligtslignende vilkår, siger major Flemming Pantmann, souschef i Forsvarets Rekruttering.

Kun for kvinder
Når de unge mænd bliver indkaldt til Forsvarets Dag, som sessionen hedder nu, får de unge kvinder samtidig en invitation til også at dukke op.
- Der er ikke mange, der reagerer på invitationen. Derfor har vi kørt et pilotprojekt på Antvorskov kaserne i form af en orienteringsdag for kvinder. Her kommer der kun kvinder, og de bliver inviteret for at få yderligere information. Så der er ikke noget med lægebesøg eller lignende, der kan virke afskrækkende, siger Flemming Pantmann.
Også andre steder har der været lignende tiltag i Forsvaret.

Ærlig information
Det vigtigste for Forsvaret er, at kvinderne får en reel og sober oplysning om, hvad værnepligten indebærer. På Forsvarets Dag skal der gerne være tjenstgørende kvinder tilstede. De er måske bedre til at besvare de unge kvinders spørgsmål.
- De unge kvinder skal være forberedt på, hvad de går ind til. Derfor slår vi på ærlig og redelig information. Det er spild af vores og deres tid, hvis de kommer ind på falske vilkår, understreger Flemming Pantmann.
Forsvaret har også lavet særlige brochurer, der henvender sig specifikt til kvinderne. For Flemming Pantmann har set kvinder, der ikke har fået afstemt deres forventninger, inden de begyndte deres værnepligt.
- Det værste eksempel er piger ved Hesteskadronen. Hvis de tror, at de bare skal ride, så bliver de frygtelig skuffede. De skal jo igennem en uddannelse som soldat i de første måneder, siger Flemming Pantmann.