[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Forsvaret får i alt godt 200 nye lastbiler af typen MAN HX (185 stk.) og SX (20 stk.), hvor SX er fuldpansret, imens HX er tillægsbeskyttet. De nye lastbiler giver de udsendte soldater en endnu bedre beskyttelse end de tidligere modeller.

I dag råder enheden i Afghanistan over to af de fuldpansrede lastbiler. På baggrund af de indhentede erfaringer, arbejder Forsvarets Materieltjeneste (FMT) på at gøre de næste lastbiler klar til udsendelse. Det handler blandt andet om at kunne optimere personelbeskyttelsen og indretningen på de enkelte køretøjer.

De indhentede erfaringer og tilbagemeldinger fra brugerne er positive, og forsvaret har nu valgt at sende endnu flere vogne ud. 
 
Flere på vej
I Danmark er der klargjort yderligere 13 SX’ere, og målet er da også at sende SX’ere til Afghanistan allerede i denne måned.

Forsvaret har ikke 20 pansrede lastvogne parkeret på et depot, men Hærens Operative Kommando (HOK) og FMT tilstræber kontinuerligt at sende det bedste og mest sikre materiel ud til soldaterne i frontlinjen, så hurtigt som muligt. Men det kræver samtidig, at der er tilstrækkeligt med reservedele og værktøj i området, ligesom soldaterne skal være uddannet på materiellet. Sådan er det også med MAN SX.

Anskaffelsen af de nye lastbiler er en kompliceret proces, og det har fra begyndelsen af været meget vigtigt at få inddraget brugerne og deres ønsker i processen, det er nemlig til fordel for både personel- og materielsikkerhed. 
 
Glade brugere
Efter planen skulle de nye MAN SX lastbiler til Afghanistan med hold 7 i 1. kvartal 2009, men da hold 6 allerede nu har ytret ønske om at få flere lastvogne end de to, der pt. befinder sig i Afghanistan, har HOK i samarbejde med FMT besluttet, at sende et antal af de nye lastbiler ud allerede sidst i november måned i år.

Officielt overdrager FMT de ny lastbiler til hæren ved et arrangement på Aalborg Kaserne den 24. november 2008 mellem klokken 9.30 og 12.30.

Pressen er også inviteret, og der vil være mulighed for at lave interviews med brugerne, tage fotos af de nye lastbiler og komme med på en prøvetur.

 Du kan læse mere om de nye lastvogne i Afghanistan her.

Kilde: Forsvarets Materieltjeneste