[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Flyvertaktisk Kommando

I den forbindelse bliver Lone Træholt udnævnt til oberst, og dermed bliver hun den første kvindelige oberst i Flyvevåbnet. Flyvevåbnet markerer chefskiftet med en parade på dagen.

Som chef for Air Control Wing, får Lone Træholt blandt andet ansvaret for afviklingen af den militære lufttrafik i dansk luftrum og for håndhævelse af dansk suverænitet.
Oberstløjtnant Lone Træholt startede i Flyvevåbnet i 1978, og er netop vendt hjem til Danmark efter et halvt år i FN missionen i Den Demokratiske Republik Congo.

Lone Træholt har tidligere i karrieren gjort tjeneste i Flyvertaktisk Kommando, Karup, og ved Air Transport Wing Aalborg.
Oberstløjtnant Lone Træholt afløser oberst Michael Bygholm, der nu skal gøre tjeneste ved Forsvarets Personeltjeneste på Holmen, København.

Til redaktionen:
Såfremt pressen ønsker at overvære paraden den 31. januar 2008 kl. 13.00, skal tilmelding ske senest den 30.januar 2008 til major Pia Wognsen, Air Control Wing, tlf. 2284 8643.