[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Karen Dahlin

Antallet af kvinder, der vælger at blive i Forsvaret efter værnepligten, er mere end fordoblet på et år. I 2006 valgte 49 kvinder at fortsætte deres karriere i Forsvaret. Året efter var 103. Det viser nye tal fra Forsvarets Personeltjeneste, der mener, at det skyldes en større rekruttering af kvinder fra de værnepligtiges rækker.

Flere kvindelige værnepligtige
Også betydeligt flere kvinder ønsker at aftjene værnepligt. 419 kvinder mødte op til værnepligtstjeneste i 2007 mod 200 kvinder i 2006.
- Vi har ventet med spænding på, om det større antal kvindelige værnepligtige ville slå igennem på rekrutteringen. Det kan vi konstatere er sket, siger Alan Damm, chef for Forsvarets Rekruttering.

Forsvarets Dag trækker
Det større antal kvindelige værnepligtige skyldes sandsynligvis en ny måde at hverve dem på. Siden begyndelsen af 2006 har alle 18-årige kvinder fået en invitation til Forsvarets dag, der afløste den gamle session, hvor kun mænd blev indkaldt. Omkring tusind kvinder sagde ja tak til invitationen i 2007.
- Det er meget tilfredsstillende, at så mange kvinder vil stifte bekendtskab med Forsvaret på Forsvarets Dag, siger Alan Damm.

Kun for kvinder
På trods af fremgangen er Forsvarets Personeltjeneste ikke tilfredse.
- Vi vil gerne have endnu flere unge kvinder til at møde op på dagen og blive orienteret om værnepligt og uddannelsesmuligheder i Forsvaret, siger Alan Damm.
Derfor vil der i løbet af foråret være særlige dage, hvor der kun er adgang for kvinder.

Læs mere om Forsvarets Dag og værnepligt for kvinder her