[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Vi lever i en digital virkelighed, hvor information er altafgørende, når der skal træffes hurtige beslutninger. Det gør sig ikke mindst gældende i den militære verden. Her er bits og bytes næsten ligeså afgørende som krudt og kugler. Tiden er nemlig løbet fra fysisk overbringelse af beskeder og dokumenter.

Derfor har hæren siden 1996 været i gang med at udvikle det digitale informationssystem Danish Army Command and Control System (DACCIS), som gør, at stabene på kamppladsen løbende kan kommunikere med hinanden.

Første fase af DACCIS er blevet anvendt til uddannelse. I anden fase skulle systemet yderligere udbygges, så det kunne være klart til at sende med ud i en international mission.

Kan ikke levere varen
Fase 1-delen af systemet blev leveret og har været anvendt i et par år. Derimod opstod der problemer med fase 2-delen. Det var oprindeligt hensigten, at fase 2-systemet skulle være klar til brug ved udsendte styrker i 2005. DACCIS har dog været så fejlbehæftet, at forsvaret kun kan anvende systemet til uddannelses- og øvelsesbrug.

Forsvaret har forhandlet med det svenske firma, SAAB, om leveringen af en udgave af systemet klar til brug for forsvarets styrker, som er indsat i internationale missioner inden udgangen af 2008. Det har ikke været muligt. Derfor er beslutningen truffet.

- Det er skidt, at leverandøren ikke kan levere den vare, han har solgt. Forsvarets ledelse har meget stor fokus på de større materielanskaffelser. Når ledelsen bliver bekendt med, at der er et problem bliver der reageret med det samme. Det er der også sket i denne sag, siger generalmajor Per Ludvigsen, der er chef for Forsvarskommandoens Koordinationsstab.

Dumpet til eksamen
På grund af den utilfredsstillende leverance indgik Forsvarets Materieltjeneste og SAAB den 29. juni 2007 en tillægskontrakt. Tillægskontrakten fastslog, at SAAB skulle genlevere leverancen, således at den opfyldte de krav, der fremgik af hovedkontrakten.

Samtidig blev der indarbejdet en klausul om tilbagebetaling af det fulde kontraktbeløb, såfremt systemet ikke kunne bestå fastlagte tests med tilfredsstillende resultat.

DACCIS blev gjort klar til test i efteråret 2007. Her viste det sig, at systemet igen fejlede på flere væsentlige områder.

Testen skulle bl.a. vise, at DACCIS kan udveksle informationer med tilsvarende systemer hos forsvaret internationale partnere. Den kunne ikke gennemføres med et tilfredsstillende resultat. Derfor har Forsvaret ret til at hæve kontrakten.

Pengene ikke spildt
Pengene til systemet er til gengæld ikke tabt. DACCIS har været anvendt til uddannelse i en årrække, og det vil man fortsætte med, indtil forsvaret har et nyt system.

Samtidigt vil forsvaret kunne genanvende en del af hardwaren, som grundlag for et nyt system. Et indkøb af et nyt informationssystem vil også være muligt indenfor de økonomiske rammer, der allerede er afsat til DACCIS. Forsvaret forventer at få en betragtelig erstatning fra leverandøren.

Fremadrettet er der ingen tvivl om, at et nyt føringssystem er helt nødvendigt for hæren og dens mulighed for at agere operativt i internationale missioner med andre nationer. Derfor vil Forsvaret nu kigge sig om efter et system, der er afprøvet og i drift hos andre, som kan lukke det hul, DACCIS har efterladt.

Redegørelse om DACCIS