[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Forsvaret og fire regioner underskrev den 23. juni en ny aftale vedrørende delelæger. De fire regioner der deltager i ordningen er Region Nordjylland, Region Midtjylland, Region Syddanmark samt Region Hovedstaden.

Aftalen betyder, at antallet af delelæger som Forsvaret ansætter, udvides fra de nuværende 12 til i alt 42 læger. Forsvaret betaler 3/5 af den samlede løn og har rådighed over lægerne i tre måneder om året. Disse tre måneder vil lægerne primært være udsendt i de internationale missioner. De resterende ni måneder vil de 42 delelæger arbejde ved regionernes sygehuse.

En ”win-win situation”
Umiddelbart kan det lyde som en dårlig forretning for Forsvaret. Men faktisk er der tale om en win-win situation. Delelægeordningen vil sikre den nødvendige speciallægeekspertise til de internationale missioner, idet Forsvaret får rådighed over rutinerede læger, der er skarpe på de specialer, der er behov for i de internationale missioner. Det gælder områderne anæstesiologi, ortopædkirurgi og ”blød kirurgi”.
Men også lægerne drager fordel af aftalen. De får mulighed for at erhverve en erfaring fra arbejdet på felthospitalerne, som de ikke kan opnå ved tjenesten fra de hjemlige hospitaler.

De ansatte læger organiseres i lægeteams på tre mand, der dækker specialerne, og skal arbejde sammen i det daglige, primært ved hospitalernes traumecentre. 
Aftalen fastslår fordelingen af lægerne til ni til hver af de tre regioner uden for hovedstaden, mens Region Hovedstaden tildeles 15 læger.

Succes avler succes
Samarbejdet med det civile sundhedsvæsen om delelæger har allerede stået på i ti år, da Forsvaret i 1998 indgik en aftale med Rigshospitalets Traumecenter, hvor de nuværende 12 speciallægestillinger er tilknyttet.

Udvidelsen af ordningen har været undervejs siden 2001, hvor en evaluering af delelægeordning medførte at Forsvaret gik i dialog med udvalgte amter. Evalueringen viste at ordningen i høj grad støttede den lægefaglige indsats i de internationale missioner, og afslørede samtidig et behov for at udvide ordningen til hele landet, for at sikre den fremtidige rekruttering af læger.
Aftaleindgåelsen mellem regionerne og Forsvaret giver mulighed for at sikre ordningens fremtidige succes.

(Kilde: Forsvarets Personeltjeneste)