[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Christian Ribergaard

Fra Nørreport til Kabul – der er langt, men Forsvaret håber, at ambulancefolk fra blandt andet København vil tage på internationale missioner til bl.a. Kosovo og Afghanistan.
- Den nye måde vi arbejder på i Forsvaret med udsendelse til Afghanistan og Kosovo gør, at vi skal følge med på sanitetsområdet. Det udsendte sanitetspersonale føler selv, at de har brug for at være bedre klædt på. Så imens vi uddanner, skal vi bruge ambulancebehandlere, forklarer stabslæge Søren Worm-Petersen fra Forsvarets Sundhedstjeneste.

Ikke alle kan komme på mission
- Vi sender ikke folk afsted, der ikke ved, hvad det vil sige at være soldat. Alle skal have aftjent deres værnepligt og gennemgå en missionsorienteret uddannelse. Det er Hærens operative kommando, som bedømmer, hvem der kan sendes af sted, forklarer seniorsergent Steen Eriksen Eriksen fra Forsvarets Rekruttering, som står for kampagnen. Forsvarets Personeltjeneste og Sundhedstjeneste har sammen med Falck og København, Gentofte, Frederiksberg og Roskilde Brandvæsen indgået en aftale, som gør det muligt.
- Vi vil uddanne vores sanitetskonstabler, så de kan det samme som en ambulancebehandler. Det gør kvaliteten af deres behandling bedre og giver dem en rigtig god mulighed for at kunne gå over og være ambulancebehandler i det civile efter endt tjeneste i Forsvaret, siger Søren Worm-Petersen.

Udsendt på korttidskontrakter
Der er indgået en speciel aftale omkring ambulancefolkene, der går ud på, at de kan få orlov fra deres kontrakt i det civile, mens de arbejder for Forsvaret.
- Ambulancefolkene vil blive udsendt på korte kontrakter. De bliver sendt på enten en 3 eller 6 måneders kontrakt og vil arbejde sammen med de sanitetsgrupper, som allerede er dernede, forklarer seniorsergent Steen Eriksen fra Forsvarets Rekruttering.
- Kort sagt kan man sige, at vores sanitetsfolk gør det godt, men den udsendte soldat skal ikke bydes ringere vilkår, end dem, som bliver hjemme. Det faglige niveau skal være sammenligneligt med det hjemlige. Det kan det blive med hjælp fra ambulancebehandlerne og i fremtiden vores egne, fortæller stabslæge Søren Worm-Petersen fra Forsvarets Sundhedstjeneste.

Der bliver arbejdet intensivt på at få alle detaljer på plads, men hvis det har fanget din interesse, så kan du læse mere her: http://forsvaretsuddannelser.dk/