[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

I 2008 anmeldte Hærens Konstabel og Korporalforbund (HKKF) forsvaret for at have overtrådt arbejdsmiljøloven i 2005. Ifølge HKKF havde forsvaret ikke undersøgt et forurenet område ved den nu nedlagte kaserne i Farum tilstrækkeligt, inden ammunitionsrydderne blev sat til at fjerne formodede ammunitionsgenstande i den forurenede jord.

Anmeldelsen undersøges aktuelt af Forsvarets Auditørkorps, resultatet af denne undersøgelse ventes i januar 2009.

- Der skal ikke herske nogen tvivl om, at vi denne sag også tager vores arbejdsgiveransvar alvorligt. Vi ønsker naturligvis, at medarbejderne er sikret bedst muligt under deres arbejde. Og i denne sag vedkender vi selvfølgelig, at de pågældende er blevet syge under arbejdet, siger Susanne Kærup Hansen fra Forsvarskommandoen.

- Årsagen til at auditørernes undersøgelse er, at der er rejst tvivl om, hvem der kan tillægges ansvar for at undersøge byggegrunden. Forsvaret vil naturligvis anerkende undersøgelses resultater, siger Susanne Kærup Hansen.

Ammunitionsryddere til Farum
I forbindelse med det forrige forsvarsforlig afhændede Forsvaret Farum kaserne med tilhørende arealer til den daværende Farum Kommune. Under Farum Kommunes oprensning af slam og dynd fra søen på området blev det konstateret, at der i søen var ammunitionslignende genstande. Rådgivningsfirmaet Jord og Miljø A/S anmodede derfor, på vegne af Farum kommune, i december 2005, om assistance til ammunitionsrydning fra Forsvaret.

Under rydningen af området konstaterede flere af de involverede medarbejdere symptomer, der kunne indikere forgiftning. Symptomerne var bl.a. hovedpine, åndedrætsbesvær og synsforstyrrelser. Symptomerne medførte, at ammunitionsrydningen midlertidigt blev indstillet.

Da arbejdet genoptages er forsvarets medarbejdere udrustet med sikkerhedsudstyr, som dragter og masker. Arbejdet afsluttes den 18. december 2005.  

En efterfølgende lægelig undersøgelse af medarbejderne indikerede, at de havde været udsat for påvirkninger af giftstoffer, der sandsynligvis stammer fra insektbekæmpelsesmidler.

Efterfølgende har et antal medarbejdere anmeldt sygdommen som arbejdsskade og disse sager behandles som arbejdsskadesager i arbejdsskadesystemet. Efter forsvarets optegnelser var i alt 23 medarbejdere involveret i arbejdet, hvoraf 16 medarbejdere får symptomer, og 3 blev anbefalet behandling ved speciallæge.