[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

2007 har været et spændende, men også krævende år for forsvaret og i særlig grad for de ansatte. Det står klart, når man kigger på de opgaver, som forsvaret har løst - ikke mindst i de internationale missionsområder. De danske soldater har vist, at forsvaret har soldater, der sagtens kan måle sig med vores samarbejdspartneres styrker.

Men et højt aktivitetsniveau koster penge. Det fremgår også af årsresultatet for 2007. Derfor har der været behov for en stram økonomistyring. Og det har Forsvaret, i en årrække, arbejdet målrettet på at styrke. Det er lykkedes.

Derfor er årets økonomiske resultat også tilfredsstillende, set i lyset af, at udsvinget på ca. 500 millioner er et resultat af en bevidst prioritering af resurserne. Forsvaret har således fremrykket køb af materiel og indkøb til lager, som følge af det store slid på materiellet.

Hårde missioner
De vanskelige geografiske og operative vilkår i operationsområderne i Afghanistan og Irak har medført ekstraordinære udgifter til indkøb og vedligeholdelse af nedslidt materiel. Det påvirker den samlede økonomi og medfører et behov for en stram prioritering.

Der har til gengæld også været utilsigtede besparelser, når det handler om lønudgifter. Som mange andre offentlige og private virksomheder mangler Forsvaret medarbejdere. De gunstige konjunkturer og det fleksible arbejdsmarked har ramt Forsvaret. Det har haft en utilsigtet positiv effekt på årets økonomiske resultat.

- Vi har styr på, hvad vi bruger skatteydernes penge til, men jeg vil ikke lægge skjul, at det er en udfordring at holde Forsvarets økonomi i balance. Som andre virksomheder er vi påvirket af konjunkturer og markedskræfter, siger Susanne Vesterheden, der er chef for Drifts- og Økonomiafdelingen i Forsvarskommandoen.

Store udfordringer
Udfordringerne i 2008 er mange. Det gælder særligt i forhold til manglen på medarbejdere. Bemandingssituationen har derfor højeste prioritet i Forsvarets ledelse.
De ansatte i Forsvaret har løst deres opgaver under meget vanskelige forhold, og der er trukket store veksler på mange ansattes villighed til at yde en ekstra indsats. Både i ind- og udland.

Der er grænser for, hvad den enkelte medarbejder kan løfte af byrder over længere tid. Der er derfor behov for, at Forsvaret fortsat har fokus på både rekruttering af nye og fastholdelse af de mange gode medarbejdere.

Derfor lancerede Forsvaret ”Operation Bedre Hverdag” i oktober 2007, med 66 tiltag, der skal forbedre hverdagen for medarbejderne. Enkelte initiativer har allerede givet resultater, men vi ser først den fulde effekt i løbet af 2008 og 2009.

Læs Forsvarets årsrapport 2007