[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

- Vi har eksempler på, at nogle af vores ca. 1200 boliger ikke har været forvaltet godt nok. Derfor har vi i 2007 oprettet et centralt boligkontor, og er i gang med at rydde op på området. Problemet er, at huslejerne for flere boliger ikke er blevet vurderet i takt med markedspriserne. Derfor har vi siden i sommers arbejdet på, at få bragt orden i vurderingerne, siger forsvarschef Tim Sloth Jørgensen.

Vurderingerne er i gang og forventes afsluttet i 2009. Vurderingerne foretages af et vurderingsnævn, der består af en sagkyndig fra lokalområdet udpeget af stiftsamtmanden, en fagforeningsrepræsentant samt en repræsentant fra Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste.

Der er to hovedregler for udlejning af forsvarets leje- og tjenesteboliger:
For lejeboliger gælder, at huslejen principielt fastsættes ca. 10 % under en tilsvarende boligs lejeniveau på det på det private boligmarked.

For tjenesteboliger gælder, at huslejen principielt fastsættes ca. 30 % under en tilsvarende boligs lejeniveau på det på det private boligmarked, dog må husleje maksimalt udgøre 15 % af lejerens bruttoløn.

Baggrunden for, at huslejen reduceres i forhold til markedsprisen er, at et lejemål kun kan opretholdes i en kort periode, hvorefter lejeren ved udløbet af perioden skal finde og finansiere en ny bolig. For en tjenestebolig er procentreduktionen større, fordi den pågældende medarbejder er pålagt en bopælspligt.

Forsvaret har boliger for at kunne tilbyde medarbejdere boliger, når de f.eks. forflyttes fra den ene del af landet til den anden. Muligheden bidrager til, at forsvaret kan have en fleksibel medarbejderstyrke.