[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Rigsrevisionen offentliggjorde i dag beretningen om revision af statens regnskab for 2007. I beretningen finder Rigsrevisionen, at forsvarets driftsregnskab samlet set er rigtigt, hvilket vil sige, at bevillingerne er brugt som tilsigtet og i overensstemmelse med forsvarsforliget.

Men Rigsrevisionen vurderer også, at der fortsat er en række udeståender på statussiden for Forsvarskommandoen. Statussiden er opgørelsen af aktiver og passiver, dvs., det man ejer, og det man skylder. Rigsrevisionen vurderer, at der her er usikkerhed vedrørende poster på i alt 48,9 mia. kr. ud af samlet 53,5 mia. kr. De 48,9 mia. kr. dækker alle Forsvarskommandoens anlægsaktiver og alle lagerbeholdninger.

- Jeg vil dog lige understrege, at der ikke er usikkerhed om samtlige 48,9 mia. kr., men at der reelt er der tale om et væsentligt mindre beløb. Usikkerheden handler bl.a. om værdifastsættelsen af vores aktiver i form af lagre og ejendomme. Hvad er f.eks. en pansret mandskabsvogn, indkøbt i 60’erne og modificeret flere gange, værd? siger Niels Gotfredsen, der er økonomidirektør i Forsvaret.

De udeståender, som Rigsrevisionen nævner, er kendte og omfattet af flerårige handleplaner. Usikkerheden stammer tilbage fra opstillingen af åbningsbalancen og overgangen til omkostningsbaserede regnskaber i 2005, hvor Forsvarskommandoen skulle synliggøre og værdisætte materiel købt over de seneste 40 år.

- Forsvarets ledelse har stort fokus på området. Derfor har vi siden 2006 arbejdet på at løse de problemer, som Rigsrevisionen påpeger. Der arbejdes målrettet på, at få løst dem inden udgangen af 2008, siger Niels Gotfredsen.

Styrket risikostyring
Som det også fremgår af rapporten fra Rigsrevisionen, har Forsvaret allerede styrket kontraktafdelingen i Forsvarets Materieltjeneste for at minimere risikoen for, at større materielanskaffelsesprojekter kører skævt. Og Forsvaret bruger i dag i langt højere grad ekstern bistand, for eksempel i forbindelse med indgåelse af større kontrakter.

- Når forsvaret, og for den sags skyld andre virksomheder, køber komplicerede systemer, er der altid en risiko for, at noget ikke forløber som planlagt. Det kan ikke undgås. Men der er etableret processer, som skal reducere projektrisici samt sikre, at der bliver reageret hurtigt og effektivt på uregelmæssigheder, siger Niels Gotfredsen.

Han påpeger desuden, at Forsvaret de seneste år har haft stort ledelsesmæssig fokus på større materielprojekter.

- Derfor har vi organisatorisk samlet kompetencerne i Forsvarets Materieltjeneste, hvor der førers en stram opfølgning med leverandører.