[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Det er tredje gang forsvarets omdømme og forsvarsvilje i blandt danskerne bliver målt og vejet. Og der er klare fremgange at spore, og meget lidt malurt i bægeret, når det handler om danskernes opbakning til forsvaret. Den nye rapport står ikke i skærende kontrast til de to foregående, men der er alligevel flere interessante fremgange.

Undersøgelsen tager udgangspunkt i spørgsmål til befolkningen, de unge og ikke mindst de pårørende til udsendte, udstationerede og forflyttede medarbejdere i forsvaret. Og som noget nyt, har man denne gang valgt at inddrage journalister i undersøgelsen.

Stor opbakning til soldater
Ligesom i de foregående undersøgelser har man målt på forsvarsviljen i befolkningen. Her er der fortsat en bred opbakning til de udenlandske missioner.

Syv ud af ti danskere erklærer sig enig eller delvis enig i, at det er i Danmarks interesse at være med i internationale militære operationer i udlandet.

Og ni ud af ti danskere mener, at danske soldater i udlandet gør et godt stykke arbejde. Et tal der i virkeligheden er overraskende højt.

- Det er meget tilfredsstillende, at de danske soldater i de internationale missioner får anerkendelse for det store arbejde, de udfører under meget vanskelige vilkår, siger forsvarskommandoens kommunikationschef Lennie Fredskov Hansen

Til gengæld er der en lille nedgang at spore, når det handler om den generelle forsvarsvilje i den danske befolkning i forhold til undersøgelsen i 2005.

Her er der en lille tilbagegang. Til gengæld er det bemærkelses-værdigt, at der rent faktisk har været en stigning i forsvarsviljen blandt pårørende til soldater og i blandt de unge. Ikke mindst set i lyset af de benhårde opgaver, som de danske soldater har løst i de sidste to år.

Klar tale
Rapportens hovedkonklusioner er klare. Et flertal af danskerne har et overvejende positivt indtryk af forsvaret. Særligt på kommunikations-området er der en klar fremgang at spore. På stort set alle områder, der er omfattet af rapporten, er forsvaret blevet bedre til at kommunikere og informere siden den sidste undersøgelse i 2005/2006.

Seks ud af ti danskere mener, at forsvaret kommunikerer godt. Man kan også hæfte sig ved, at krisekommunikation ikke længere fremstår som et problembarn. Otte ud af ti danskere mener, at forsvaret er hurtig til at informere befolkningen i forbindelse med krisesituationer.

Også blandt de professionelle i pressen er der positive toner. Syv af ti journalister bedømmer samarbejdet med forsvaret som positivt.

Plads til forbedringer
Til gengæld kniber det fortsat med tiltroen til, at alle informationer bliver lagt åbent frem.  Her tvivler fire ud af ti danskere på, at forsvaret fortæller den fulde sandhed

- Der er fortsat plads til forbedringer, men det er en bekræftelse på, at forsvarets satsning med åben og troværdig kommunikation har båret frugt. Det er dejligt at se, at det lange seje træk med at forbedre kommunikationen har en effekt. Samtidigt er det et skulderklap til de mange i forsvaret, der arbejder med at kommunikere og informere både internt og eksternt om forsvaret, siger forsvarskommandoens kommunikationschef Lennie Fredskov Hansen.

Overordnet set tegner omdømmemålingen et positivt billede af forsvaret i blandt danskerne. Men man vil ikke hvile på laurbærrene.

- Det er vigtigt at følge op, når man foretager målinger, ellers har de ingen effekt. På en række af vores indsatsområder har vi allerede aktiviteter i gang. Blandt andet er der en pårørendeportal og pårørendetelefon på vej. Og det er ikke det sidste nye initiativ, vi tager. Vi skal også kigge på nye områder, vi kan undersøge, fortæller Lennie Fredskov Hansen.

Læs omdømmerapporten 07/08