[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Karen Dahlin

I mere end ti år har Forsvaret afholdt seniorseminarer. Her får kommende pensionister et indblik i, hvad der hører til livet som seniorer - lige fra pension, økonomi, testamente til blødere livskvalitetsemner.
- Min egen holdning er, at hvis man ikke har gjort sig nogle tanker om, hvad der skal ske nu, så er man ilde stedt, siger Forsvarschef Jesper Helsø, der selv bliver pensioneret om et lille halvt år.
Forsvarschefen og hans hustru har brugt seminaret som en tjekliste. Sammen med andre kommende pensionister har han også brugt meget tid på at tale om, hvad der sker, når et langt liv i Forsvaret er slut.
- Det er ikke noget blødsødent visse-vasse-snak at tale om livskvalitet, siger Jesper Helsø, der selv har fået mest ud af at få informationer om sundhed, arv, fritidsinteresser osv.

Lukningstruet seniorseminar
For et par år siden var seniorseminarerne tæt på at blive lukkede. Men Forsvarets ledelse greb ind og reddede seminarerne.
- Jeg er glad for, at vi holdt fast i seniorseminarerne. Det er god personalepleje, siger Jesper Helsø.
Han og de øvrige kommende pensionister er blandt andet blevet underholdt og belært af læge Søren Ventegodt m.fl.
Seniorseminarerne bliver kørt af Center for Forvaltning, der hører under Forsvarsakademiet. De er åbne for alle Forsvarets ansatte og deres ægtefæller. Alene i 2008 bliver der afholdt otte seminarer.