[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Kæft, trit og retning. Ordrer på stribe og befalinger til højre og venstre. Det er det typiske stereotype billede af militære ledere, som mange mennesker fortsat har i det civile. Godt hjulpet på vej af Hollywood. Det er ledelse via kommandovejen – oppefra og ned. Og der bliver ikke stillet spørgsmål ved beslutninger.

Den måde at praktisere militær ledelse på har Forsvaret lagt bag sig for længe siden. Men nu er der sat ord på moderne god ledelse i Forsvaret. Det 25 år gamle ledelsesdirektiv er kommet i en helt ny udgave. Forsvarets rolle og nye opgaver har ændret sig. Derfor har der også været et behov for at skabe et nyt fælles ledelsesgrundlag. Ikke kun for chefer og ledere, men for alle ansatte i forsvaret.

På forkant
- Det nye ledelsesgrundlag er intet mindre end en ledelsesmæssig revolution for Forsvaret. Det er retningslinjer, der bringer os helt i front, når det handler om god moderne ledelse. Der er for mig ingen tvivl om, at grundlaget tåler sammenligning med de bedste ledelsesprincipper, der bliver anvendt. Både i offentlige og private virksomheder, siger forsvarschef Jesper Helsø.

God ledelse er at skabe vilkår og rammer for en god og effektiv opgaveløsning. At skabe fælles fodslag i en organisation, så man kan nå nuværende og fremtidige mål.
Hvis opgaver skal løses effektivt, skal alle medarbejdere med. Det kræver, at tandhjulene bliver smurt effektivt. Det nye ledelsesgrundlag er populært sagt oliekanden, der kan smøre maskinen, så den kører optimalt.

Hjælp til ledere
Ledelsesgrundlaget er ikke en facitliste for forsvarets ledere, men i højere grad retningslinjer for hvad Forsvaret forstår med god ledelse. Ledere på alle niveauer skal stadig gå forrest og få medarbejdere til at arbejde godt sammen, men forsvarets ledere skal også kunne inspirere og tænke strategisk. Det kan ledelsesgrundlaget hjælpe til med. 

Ledelsesgrundlaget gælder for al ledelse i Forsvaret. Også ude i de internationale missionsområder. I kamp skal lederen fortsat kunne give en skarp kommando til soldaterne. Her må der ikke være tvivl om, hvem der har det sidste ord, når der skal træffes hurtige beslutninger. Det er også en del af det ny ledelsesgrundlag.


 
Forsvarets Ledelsesgrundlag