[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Der er to mulige leverandører af nye danske kampfly, svenske Gripen og amerikanske Joint Strike Fighter. Leverandørerne har siden 2005 leveret omfattende informationer om flyenes pris, vedligeholdelse, operative formåen osv.

Senest har leverandørerne i slutningen af 2007 afleveret yderligere informationer, og ud fra en detaljeret evalueringsmodel med seks hovedområder, analyserer ekspertgruppens ingeniører, piloter, teknikere og økonomer det omfattende materiale.

Forsvarets anbefaling er blot en del af det samlede grundlag. Aspekter som industrisamarbejde, internationalt samarbejde og sikkerhedspolitiske forhold indgår i den samlede vurdering. Hvad politikerne vil pege på, ventes offentliggjort i løbet af 2009.  Men derfra og til en eventuel kontraktunderskrivelse, vil der gå yderligere tid med at sikre et juridisk bindende grundlag..

Under hele analysearbejdet er Rigsrevisionen med på sidelinien. Rigsrevisionen skal undersøge kvaliteten af forsvarets analyser, og samtidig komme med sin egen vurdering af selve beslutningsprocessen omkring en eventuel anskaffelse af nye kampfly.

Læs mere om den militærfaglige proces for anskaffelse af nyt kampfly her. (PDF)

Læs mere om de nye kampfly på Forsvarsministeriets hjemmeside