[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Jari Nielsen

Røgen fra testmissilet hang længe i det vindstille vejr over dækket på støtteskibet Esbern Snare, da Forsvarets Materieltjeneste (FMT) foretog de endelige tests af missilinstallationen Advanced Harpoon Weapon Control System (AHWCS) til brug ved affyring af Harpoon-missiler på skibe af ABSALON-klassen. Testen fandt sted sidst i marts.

- Testen gik som den skulle, og vi fik verificeret, at konstruktionen kan holde til affyringen, siger orlogskaptajn Anker Østrup, der var operativ ansvarlig for testen. Han forventer, at systemet vil være operativt inden for de næste måneder.

Testen blev foretaget ud for Sjællands Odde, i nærheden af det sted, hvor et Harpoon-missil i 1982 blev affyret ved et uheld og ramte et sommerhusområde ved Lumsås.

Denne gang blev der dog ikke affyret rigtige Harpoon-missiler, men såkaldte Ballistic Test Vehicles (BTV), der hverken indeholder elektronik, eksplosiver eller missilbrændstof.

Det var oprindeligt planen, at der skulle affyres ét missil fra styrbord og ét missil fra bagbord. Der blev dog kun skudt fra bagbord. En fejl på et kabel resulterede i en fuser og det andet missil forlod aldrig rampen. Det blev nogle dage senere transporteret til missilværkstedet i Frederikshavn.

Affyringen fra bagbord forløb dog gnidningsfrit. Da røgen havde lagt sig og mandskabet igen kunne færdes på dækket, blev affyringssystemet og beskyttelsesskjoldet inspiceret. Beskyttelsesskjoldet havde optaget tryk, varme og flammer fra de enorme energier, der frigives ved affyring, og der var ingen skader på skibet. Også affyringsramperne bestod testen i flot stil.

Således blev testens tre formål opfyldt, og FMT kan nu afslutte det administrative arbejde, så systemet kan erklæres fuldt operativt på klassens skibe.