[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Forsvarets Flyvehavarikommission har nu offentliggjort redegørelsen om ulykken i foråret på Flyvestation Karup. Her blev en person ramt af vingen på T-17-træningsfly, og døde senere af sine kvæstelser.

Det er vigtigt at pointere, at det udelukkende er Flyvehavarikommissionens opgave at afdække de flyvesikkerhedsmæssige forhold med henblik på at forhindre tilsvarende uheld. Rapporten og undersøgelsen placerer ikke skyld, og er ikke udarbejdet med henblik på et retligt efterspil.

Ulykken skete 28. marts i forbindelse med en familiedag på Flyveskolen på Flyvestation Karup. I den forbindelse var der flyopvisning ved Flyveskolens eget opvisningshold Baby Blue. Det var da et af T-17-flyene efterfølgende parkerede ved Flyveskolen, at en af de besøgende blev ramt af den venstre vinge, og senere døde af sine kvæstelser.

Rapporten konkluderer, at bestemmelserne vedrørende blandt andet publikums afstand til taxiende fly ikke i fuldt omfang var efterlevet. Derudover var der usikkerhed om ansvarsfordelingen i forbindelse med arrangementet.

Rapporten anbefaler derfor en revision af det bestemmelsesmæssige grundlag for planlægning og gennemførelse af sådanne arrangementer.

Læs hele redegørelsen her

(Kilde: Flyvertaktisk Kommando)